Novi Statut predviđa manji broj većnika i pomoćnika gradonačelnika Vranja

Gradske većnica za lokalnu upravu Danijela Milosavljević izjavila je za Vranje News je da će izmene Statuta grada Vranja doneti smanejnje broja gradskih većnika sa dosadašnjih 11 na 9, a pomoćnika gradonačelnika sa 5 na 3.

- Za gradsku opštinu Vranjska Banja, izmenama je predviđeno povećanje broja odbornika sa 15 na 19 i smanjenje broja pomoćnika predsednika gradske opštine sa 3 na 1 - rekla je Milosavljevićeva, potencirajući da će izmene prvenstveno doneti novine u organima upravljanja.

Predsednik Skupštine grada Vranja Dejan Tričković izjavio je za Vranje News da se izmene koje donosi Nacrt Statuta grada Vranja odnose i na potrebu za usklađivanjem sa novom zakonskom regulativom.

- Pored donošenja Zakona o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi koji je stupio na snagu 28. juna, izmenjeni su i drugi zakoni koji su vezani za rad i funkcionisanje lokalne samouprave.

Zato se javila potreba za usaglašavanjem Statuta grada Vranja sa novim zakonskim normama.

Suština ovih promena je da se osnaži učešće građana i njihov uticaj na rad Gradske uprave, organa grada, skupštinskih radnih tela i učestvovanje u donošenju odluka u lokalnoj samoupravi - rekao je Tričković.

Propisi kažu da, nakon javne rasprave, Gradsko veće utvrđuje predlog Statuta, a predsednik Skupštine grada prosleđuje ga Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje o Statutu treba da da svoje mišljenje.

Primedbe sugestije i predlozi na izmene Statuta grada mogu se dostaviti pisanim putem do 12. oktobra na adresu Kralja Milana br.1 ili na mail [email protected].

Javne rasprave o Nacrtu Statuta biće održane u Vranju i Vranjskoj Banji.

Najnovije vesti