Novi programi dopunskih osiguranja u "Savi"

"Sava životno osiguranje" a.d.o. Beograd plasiralo je, uz postojeću ponudu osiguranja života, nekoliko novih programa dopunskih osiguranja.

Prvi od njih, Mesečna renta u slučaju nezgode, predstavlja potpuno nov i jedinstven program na našem tržištu.

U slučaju nastanka invaliditeta preko 40 odsto kod osiguranika, usled posledica jedne nezgode, isplaćuje se mesečna renta u periodu od 5 godina u ugovorenom iznosu.

Program Drugo lekarsko mišljenje omogućava dobijanje drugog lekarskog mišljenja za bilo koje dijagnostifikovano medicinsko stanje, uključujući i procenu plana lečenja od strane svetskih stručnjaka i istraživača.

Genetska ili DNK analiza, kao treće novo dopunsko osiguranje, obuhvata dva vida pokrića – Cancer Screen i Nutri Fit analizu.

U slučaju dijagnoze kancera Cancer Screen, pruža mogućnost korišćenja usluge DNK analize u cilju identifikacije naslednog rizika oboljevanja od kancera.

Sveobuhvatni panel identifikacijom genetskog profila daje informacije o genima povezanim sa različitim tipovima nasledenih karcinoma, kao što su rak dojke, rak jajnika i kolorektalni karcinom.

Program NutriFit analiza predstavlja individualno prilagođen plan načina ishrane i stila života, koji je zasnovan na analizi jedinstvenih predispozicija.

NutriFit je inovativni program zasnovan na činjenici da svaka osoba poseduje specifični genetski sadržaj i zbog toga ima specifične potrebe za hranom i životnim stilom.

Uz NutriFit možete prilagoditi unos hrane do nivoa koji su najpogodniji za vas i izabrati način života koji vam najviše odgovara.

- Dopunska osiguranja - Drugo lekarsko mišljenje i Genetsku analizu, Sava životno osiguranje kreiralo je u saradnji sa svetski priznatim kompanijama - MediGuide i GenePlanet, koje imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Svaki od navedenih dopunskih osiguranja nudi se u određenoj kombinaciji osiguravajućih pokrića u okviru 3 različita paketa osiguranja – NEZGODA DNK, NEZGODA PLUS i NEZGODA PRO.

Takođe, omogućeno je da klijent sam kreira tzv. "personalizovani" paket, prema svojim potrebama - poručuju iz Sava osiguranja.

Detaljnije o novim dopunskim programima osiguranja možete pročitati na sajtu www.sava-zivot.rs.

Najnovije vesti