Novi paketi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Sava zdravo

Marketinški tekst

Vranje - Sava osiguranje, kao deo jedne od vodećih osiguravajućih grupa u regionu – Osigurajuće grupe SAVA, proširilo je svoju ponudu osiguravajućih usluga sa prilagođenim paketima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

"Polisom osiguranja moguće je ugovoriti, najpre, osnovna pokrića u vezi sa vanbolničkim lečenjem koje obuhvata sledeće zdravstvene usluge: preglede i dijagnostičke procedure, laboratorijska ispitivanja, testove i analize neophodne za ispitivanje reproduktivnog sistema, ambulantne intervencije, sanitetski transport, ordiniranu terapiju u ambulantnim uslovima, kućno lečenje u hitnim slučajevima, radioterapiju i hemioterapiju u uslovima vanbolničkog lečenja, preglede i dijagnostičke procedure i laboratorijska ispitivanja (u vezi sa tegobama nastalim usled potvrđene covid-19 infekcije u periodu najduže šest meseci posle uspostavljanja dijagnoze), mentalno zdravlje, hitnu stomatologiju, medicinsko – tehnička pomagala.

Tu su i dodatna osiguravajuća pokrića - bolničko lečenje, zdravstvenu zaštitu trudnica i novorođenih beba, sistematski pregled, oftalmološke usluge, stomatološke usluge, lekove na recept i nalog, fizikalne i logopedske terapije, usluge komplementarne medicine, pokriće u slučaju tumora i drugo lekarsko mišljenje", navodi se između ostalog u saopštenju Sava osiguranja.

Standardnu ponudu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja na tržištu Srbije Sava osiguranje unapredilo je time što je, pored osnovnih i dodatnih osiguravajućih pokrića, klijentima omogućilo ugovaranje nekoliko dopunskih osiguravajućih usluga.

"To su drugo lekarsko mišljenje, pokriće u slučaju tumora, post-covid pokriće i mogućnost proširenja pokrića kod sistematskog pregleda.

U ponudi Sava osiguranja su tri "Sava zdravo" paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja:

· Sava Basic – obuhvata vanbolničko lečenje na osiguranu sumu do 1.000 evra.

· Sava Standard – obuhvata vanbolničko i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 2.000 evra

· Sava Pro – obuhvata vanbolničko lečenje i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 3.000 evra.

Svi državljani Republike Srbije bez obzira na godine starosti mogu biti osiguranici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Takođe, mogu se osigurati i strani državljani koji su na privremenom radu u Srbiji, kao i članovi njihovih porodica", dodaje seu saopštenju.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je moguće ugovoriti kao individualno i kolektivno osiguranje (kada pravno lice ugovara osiguranje za svoje zaposlene).

"Kompanije koje se odluče za polisu kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ostvaruju brojne benefite.

To su mogućnost kreiranja jedinstvenog paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koji odgovara potrebama poslodavca, budžetu, zahtevima poslovanja i potrebama njenih zaposlenih; poresku olakšicu za premiju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja; smanjenje odsustva zaposlenih zbog bolovanja i njihov brži povratak na posao.

Takođe i pozitivan uticaj na imidž kompanije, jer brigom o zaposlenima sprovodi se jedna od strategija održivog razvoja – motivišu se i nagrađuju zaposleni", naglašava se.

Kupovinom polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za svoje zaposlene kompanija ostvaruje jednu od prioritetnijih kategorija benefita (to su: zdravlje, porodica, profesionalni razvoj i karijera i mobilnost) koje imaju najpozitivniji uticaj na zaposlene, na njihovo zadovoljstvo i angažovanost zaposlenih u poslovnim procesima.

"Klijentima – osiguranicima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja sa paketima "Sava zdravo" omogućava se dostupnost Sava kontakt centra 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno; bez čekanja na lekarske preglede, jer se zakazuju sistematski i organizovano, čime se zaobilaze liste čekanja javno finansiranih zdravstvenih usluga; sloboda izbora najboljih lekara u privatnim zdravstvenim ustanovama širom Srbije i pomoć pri izboru lekara, odnosno zdravstvene ustanove od strane Sava medicinskog kontakt centra; bez nepotrebnog opterećenja ličnih finansija direktnim plaćanjem zdravstvenih usluga, itd.

Iznos premije osiguranja kod Kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zavisi od broja zaposlenih koji se želi osigurati, od polne i starosne strukture zaposlenih, od osigurane sume, kao i od odabranog seta medicinskih usluga koje kompanija izabere za svoje zaposlene.

Stručni tim Sava osiguranja je tu da predloži nekoliko različitih paketa "Sava zdravo", kao i da pomogne pri izboru adekvatne opcije paketa.

Detaljnije o vrstama i obimu osiguravajućih pokrića "Sava zdravo" paketa Sava osiguranja kao i o dodatnim pogodnostima za osiguranike dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, potencijalni klijenti se mogu upoznati na sajtu Sava osiguranja ili putem mejla [email protected]", zaključuje se u saopštenju ove osiguravajuće kuće.

Najnovije vesti