Nove cene boravka u Prihvatilištu i Sigurnoj kući

Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju doneo je rešenje o novim cenama usluge smeštaja u Prihvatilištu za odrasla i stara lica i Prihvatilištu za žrtve porodičnog nasilja, Sigurnoj kući pri ovoj javnoj ustanovi.

Saopštava se da se nove cene primenjuju od februara.

Dnevna cena usluga Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite za nezavisne korisnike je 1.150 dinara, za poluzavisne korisnike 1.200 dinara, a za zavisne korisnike 1.400 dinara.

Cene usluga smeštaja za sve kategorije korisnika koji imaju prebivalište i boravište van područja grada Vranja, uvećava se za 30 odsto.

Najnovije vesti