Nadležni podsećaju na mere zaštite od požara, kazne do milion dinara

S ciljem obezbeđenja potrebnog nivoa požarne sigurnosti i izbegavanja eventualnih posledice Кancelarija za vanredne situacije Vranja upozorila je sve građane da ne pale strništa, a da lako zapaljive tečnosti, goriva i druge materije pravilno uskladište.

Iz Kancelarija upozoravaju da se u letnjem periodu, usled visokih temperatura, povećava opasnost od izbijanja požara.

- Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka zabranjeno je Zakonom o zaštiti od požara.

Takođe, zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima - kaže se u saopštenju.

Osoba koja je izazvala požar, apostrofira se, dužna je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom.

- Novčana kazna za prekršaj za fizička lica je 10.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka, gazdinstvo gubi pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi u periodu od tri godine - dodaje se u saopštenju Kancelarije za vanredne situacije.

Ukoliko građani uoče požar, sugeriše se, trebalo bi da odmah obaveste vatrogasnu jedinicu na broj 193.

Tekstovi u sklopu projekta „Internet eko reporteri“ sufinansirani su sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Mišljenja, stavovi i zaključci izneti u tekstovima su isključiva odgovornost portala Vranje News i autora i ne odražavaju mišljenja i stavove ministarstva.

Najnovije vesti