Na području Vranja za referendum 69.173 birača, evo o čemu treba da se izjasne

Na referendumu u nedelju 16. januara svoje pravo glasa moći će da iskoristi 69.173 birača na području grada Vranja.

Oni će moći da glasaju 106 biračkih mesta.

Mimo ovog spiska 43 osobe moći da glasaju u Okružnom zatvoru.

Podsećanja radi, amandmani sadržani u Aktu o promeni ustava, o kojem će se građani izjašnjavati na referendumu 16. januara, predlažu rešenja koja bi, kako se najavljuje, trebalo da poboljšaju nezavisnost i efikasnost sudske vlasti.

Do sada je Narodna skupština birala sudije u prvi probni mandat od tri godine, a sada bi tu nadležnost preuzeo Visoki savet sudstva čiji će sastav biti promenjen.

Visoki savet sudstva je telo, čija je svrha da obezbeđuje nezavisnost i samostalnost sudija i sudova.

Pored šest sudija i predsednika Vrhovnog kasacionog suda, najvišeg sudskog organa u Srbiji, članovi VSS biće i četvoro istaknutih pravnika - stručnjaka koji imaju više od deset godina iskustva u pravnim poslovima, a koje će birati Narodna skupština.

Sudije bi, ukoliko se usvoji predloženo rešenje, bile birane na stalnu funkciju.

Po rešenjima ustava iz 2006. ministar pravde i predsednik odbora za pravosuđe Narodne skupštine su članovi VSS.

Stranke na vlasti pozivaju građane da potvrde Akt o ustavnim promenama, čime će se, kažu, nastaviti reforma pravosuđa u skladu sa standardima Evropske unije.

Vanparlamentarna opozicija ili bojkotuje referendum ili poziva građane da odbiju predlog koji bi, kažu, pojačao uticaj politike na pravosuđe.

Iako su građani pored poziva za glasanje na referendumu dobili i objašnjenje predloženih ustavnih promena, u razgovoru sa ljudima može se zaključiti da dobar deo njih nije siguran o čemu treba da se izjasni.

Najnovije vesti