Milosavljević: Od transfernih sredstava države velika korist za socijalu (VIDEO)

Država daje ogromnu podršku gradu Vranju na planu socijalne zaštite; svi ste svedoci da Grad od 2016. godine dobija namenski transfer za socijalni resor i moram da istaknem da to nisu mala sredstva.

Primera radi, reč je o budžetu od 13 miliona dinara koje smo imali na raspolaganju u 2018. godini - izjavila je u četvrtak Danijela Milosavljević, gradska većnica za socijalnu politiku i lokalnu upravu.

Unija žena SNS-a u četvrtak je organizovala susret sa novinarima kako bi javnost, preko svojih predstavnica u lokalnim resorima vlasti i javnog sektora, upoznali sa dosadašnjim rezultatima u radu.

- Uz pomoć tih para uveli smo dve usluge na lokalnom nivou koje su nama vrlo bitne.

To su lični pratilac deteta i pomoć u kući.

Takođe, Ministarstvo za građevinu, saobraćaj i infrastrukturu, na čijem je čelu ministarka Zorana Mihajlović, odobrilo je u poslednje dve godine sredstva za adaptaciju Sigurne kuće na području našeg grada.

Aplicirali smo opet za ta sredstva, nadam se da ćemo i ove godine da dobijemo - rekla je Milosavljevićeva.

Ona je podsetila da je na lokalnom nivou formirana Mreža za borbu protiv trgovine ljudima.

- To je jedan od bitnih segmenata za borbu protiv svih oblika nasilja.

Sastanke držimo svakog meseca, a cilj nam je pre svega preventivno delovanje u smislu sprečavanja trgovine ljudima.

Ne zaboravljamo ni žene na selu.

Žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava dobijaju dodatne bodove ukoliko apliciraju za podsticajna sredstva koja daje grad.

Lokalna samouprava na taj način misli na sve žene koje se odgovorno bave svojim poslom - kazala je većnica Milosavljević, uz napomenu da je dat veliki doprinos na polju unapređenja rodne ravnopravnosti.

LICENCA PRIHVATILIŠTU ZA STARA LICA

U periodu posle 2016. godine, podsetila je većnica za socijalna pitanja, aplicirano je za lift koji je ugrađen u Prihvatilištu za odrasla i stara lica u Vranju.

- Tu je odrađen i kompletan sistem protivpožarne zaštite, uz veliku pomoć gradonačelnika koji je imao razumevanja za ovaj problem kako bi ustanova dobila licencu za rad. Podsetila bih da zahvaljujući novim propisima, donetim u vreme vladavine SNS-a, sada imamo efikasne mere za zaštitu od nasilja, pogotovo žena i dece. Imamo policiju i tužilaštvo koji brzo reaguju, Centar za socijalni rad takođe. Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom pak omogućava adekvatnije finansiranje porodilja direktno preko ministarstva, isplate su redovnije i ne idu više preko firmi - kazala je većnica.

Najnovije vesti