Milionski prihod lokalne samouprave od boravišnih taksi

Turistički inspektori Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave u avgustu su obavili kontrolu u deset ugostiteljskih objekata na području grada Vranja.

Prema rečima načelnika Gradske uprave Dušana Aritonovića, kontrolisana je naplata boravišnih taksi i za poslednja tri meseca na račun grada Vranja uplaćeno je preko 950.000 dinara.

Turistički inspektori u narednom periodu, pored preventivnog delovanja, nastaviće sa intenzivnijom kontrolom objekata koje pružaju smeštaj.

Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Vranju zasniva se "na utvrđenom stanju u oblasti inspekcijskog nadzora i proceni rizika".Radi ostvarivanja cilja inspekcijskog nadzora, inspekcija je dužna da preventivno deluje, a preventivnost se ostvaruje i preko javnosti rada.

Najnovije vesti