Mihajlović: Dvadeset miliona skinuto sa računa grada u 2018. godini VIDEO

U 2018. godini po izvršnim sudskim presudama skinuto je oko 20 miliona dinara sa računa grada Vranja, izjavio je zamenik gradskog pravobranioca Dragan MIhajlović, podnoseći gradskom parlamentu izveštaj o radu ovog organa.

- Ovaj će iznos po izvršenjiam sigurno biti povećan.

On se odnosi na izvršenja koja su podnosili radnici likvidiranih javnih preduzeća, Skijališta i Direkcije, na priznata potraživanja od strane likvidacionog upravnika koja nisu bila isplaćena kao i na potraživanja izvršnih poverilaca po raznim računima koji su bili proiznati, a nisu bili plaćeni.

Takođe i po neplaćenim računima nekih pravnih lica gde su u stvari troškovi vođenja postupka ispali mnogo veći od samih iznosa na računima - rekao je on.

Gradsko javno pravobranilaštvo zastupalo je grad Vranje u preko 1.500 rasprava pred sudovima i upravnim organima u 2018. godini

Reč je o parničnim, vanparničnim, izvršnim i krivičnim postupcima.

Pravobranilaštvo je u 2018. godini formiralo 399 novih predmeta u parnici.

- Reč je uglavnom o predmetima pred sudom koji se odnose na potraživanja iz radnog odnosa (90 predmeta), naknade za zauzeto zemljište (8), neosnovano bogaćenje (11), otklanjanje opasnosti (1), tužbe po osnovu duga (34), po osnovu naknade štete (77), po osnovu ništavosti sporazuma (2), po osnovu izgubljene dobiti (8), dok se ostali odnose na sticanje prava svojine i prava korišćenja.

Ovih predmeta je nešto manje u odnosu na prethodnu godinu koja je bila "pretrpana" tužbama radnika likvidiranih JP Skijalište besna kobila i Direkcija za razvoj i izgradnju.

I u ovoj godini je bilo 49 tužbi bivših radnika Skijališta i 15 radnika Direkcije - naveo je Mihajlović.

On je dodao da je u izvršnoj materiji u 2018. godini formirano 413 novih predmeta.

- Trista je rešeno, a 113 je ostalo u radu - kazao je Mihajlović.

On je rekao je rekao da je u drugoj polovini 2018. i dosadašnjem toku 2019. godine umnogome sprečen veliki broj prinudnih izvršenja preko javnih izvršitelja što je doprinelo uštedi sredstava.

On je na kraju kazao da efikasnost pravobranioca u mnogome zavisi od efikasnosti organa pravosuđa.

- Dobro je da smo konačno podmladili kadar pravobranilaštva zahvaljujući razumevanju gradonačelnika i Gradske uprave, tako da spoj iskustva i mladosti za sada daje rezultate.

Očekujemo da još bolje radimo u narednom periodu - kazao je Mihajlović.

Skupština grada Vranja je u sredu usvojila izveštaj o radu Gradskog javnog pravobranilaštva za 2018. godinu.

ČETIRI HILJADE PODNESAKA

U 2018. godini Kancelarija javnog pravobranioca uputila je više od 4.000 pisanih podnesaka sudu i drugim državnim organima.

- Ovaj ne mali broj podnesaka odnosi se na tužbe, odgovore na tužbe, žalbe, odgovore na žalbe, revizije Vrhovnom kasacionom sudu, molbe za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti i sl - kazao je Mihajlović.

Najnovije vesti