Medijacijom do smanjenja troškova za sud i javna preduzeća (FOTO, VIDEO)

Predsednik Osnovnog suda Stojadin Stanković, gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković i direktori lokalnih javnih preduzeća potpisali su protokol o medijaciji sa Gradom Vranjem i lokalnim javnim preduzećima (Komrad, Vodovod, Novi dom, Parking servis, Zavod za urbanizam, Slobodna zona i Uprava banje), s ciljem primene posredovanja kao alternativnog i mirnog načina rešavanja sporova koji omogućava znatne uštede za strane potpisnice.

Predsednik Osnovnog suda Stojadin Stanković izjavio je da je vranjski sud drugi u Srbiji koji "ovim činom počinje da primenjuje posredovanje kao alternativni način rešavanja sporova".

Predsednik suda Stojadin Stanković dodao je da je potpisivanje ovog protokola "zajednički interes pravosuđa i javnih preduzeća".

- Sva javna preduzeća i Grad Vranje imaju pred ovim sudom sporove koji se mogu rešiti na miran način, izbegavanjem velikih sudskih troškova - rekao je Stanković.

On je dodao da je na sastanku sa gradonačelnikom i direktorima javnih preduzeća "jednoglasno prihvaćeno potpisivanje ovog protokola".

- Svrha potpisivanja ovog i sličnih sporazuma u Srbiji je u tome da se poboljšaju efekti primene Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, koji je na snazi od 1. januara 2015. godine, ali nije dao očekivane rezultate.

Zato su Ministarstvo pravde, Visoki savet sudstva i Vrhovni kasacioni sud procenili da je potrebno preuzeti konkretnije, sistemske i pojedinačne mere, poput formiranja info službe, veće aktivnost suda i sudija, uvođenje medijatora, kojih već imamo pet na našem području.

Mi kao sud činimo sve da omogućimo strankama da iskoriste mogućnost medijacije, a na njima je da prihvate ili ne prihvate.

To važi i za javna preduzeća kao stranke - rekao je Stanković.

Gradonačelnik Slobodan Milenković rekao je da Grad Vranje prati trendove modernog demoratskog društva i kada je reč o medijaciji, kroz usaglašavanje propisa i međusobne saradnje organa sa međunarodnim standardima

- Zbog mogućnosti univerzalne primene u raznim predmetima, kroz fleksibilnost, brzinu, poverljivost i pristupačnost, ovaj sporazum je od velikog značaja za sve zastupljene strane - kazao je Milenković.

Rukovodilac izvršnog odeljenja Osnovnog suda i koordinator za rešavanje problema starih predmeta Vesna Ilić objasnila je da je medijacija "postupak u kome dve strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika koji strankama pomažu da postignu sporazum".

Medijacija se, naglasila je, primenjuje u spornim odnosima u kojima stranke mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, bez obzira na to da li se ovaj postupak sprovodi pre i li nakon pokretanja sudskog ili nekog drugog postupka.

Posredovanje ili medijacija, rečeno je na skupu, nisu mogući u sledećim situacijama: u predmetima krivice u kojima se gonjenje sprovodi po službenoj dužnosti; u porodičnim odnosima i to kada je u pitanju nasilje u porodici; u radnim sporovima u vezi sa isplatom minimalne zarade i u statusnim sporovima, što će biti od posebnog značaja u vezi sa potpisivanjem ovog protokola.

Posredovanje ili medijacija zasniva se na načelima dobrovljnosti, ravnopravnosti, isključenja javnosti, poverljivosti, neutralnosti i hitnosti.

Pokreće se zaključenjem sporazuma o pristupanju posredovanju(medijaciji). On mora biti u pisanoj formi i njime se potvrđuje izbor posrednika, uređuju međusodna prava i obaveze, troškovi posredovanja i druga važna pitanja.

Najnovije vesti