Međunarodni naučni skup o menadžentu u obrazovanju na Pedagoškom

Međunarodni naučni skup pod nazivom Menadžment u obrazovanju – savremeni pristupi i perspektive, biće održan na Pedagoškom fakultetu u Vranju u petak 25. novembra, saopšteno je iz Programsko-organizacionog odbora.

Vranjski fakultet će skup organizovati u saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Primorskoj (Republika Slovenija), Učiteljskim fakultetom u Zagrebu, Pedagoškim fakultetom Univerziteta Sveti Kliment Ohridski u Bitolju, Pedagoškim fakultetom Sveti Kliment Ohridski Univerziteta Sveti Kiril i Metodije u Skoplju i Filozofskim fakultetom u Nišu.

Naučni skup biće održan u petak u prostorijama Pedagoškog fakulteta u Vranju, u periodu od 10 do 17 časova.

Najnovije vesti