Međunarodni dan ljudskih prava: Tužilaštva i sudovi generatori nepravde

Povodom obeležavanja 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, aktivistkinje Odbora za ljudska prava, SOS Telefona i SOS Kutka za devojke u Vranju organizovale su u centru grada uličnu akciju "Drvo ljudskih prava".

- Cilj akcije bio je informisanje i podizanje svesti građana i šire javnost o ljudskim pravima, porodičnom i partnerskom nasilju nad ženama, o oblicima i mehanizmima zaštite.

Građani i građanke Vranja ispisivali su poruke o zaštiti ljudskih prava i simbolično ukrašavali drvo ljudskih prava - navode organizatori.

Oni su u utorak ,povodom ovog značajnog datuma, organizovali i konferenciju za medije na kojoj je naglašeno da je
jedno od osnovnih ljudskih prava - pravo na život bez nasilja.

Saopšteno je, takođe, da je u oktobru 2019. godine SOS Telefon Vranje ispunio uslove i standarde, za dobijanje licence za pružanje nacionalne usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

- Na ovaj način, SOS Telefon Vranje postao je jedina specijalizovana lokalna SOS socijalna usluga za žene sa iskustvom nasilja u Pčinjskom okrugu - saopštili su organizatori.

Podsetili su da je Odbor za ljudska prava Vranje inicirao potpisivanje Memoranduma o međuopštinskoj saradnji na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga i zajedničkom doprinosu održivom funkcionisanju specijalizovanog SOS Telefona za žene sa iskustvom nasilja u porodici.

Memorandum je potpisan sa predstavnicima šest od sedam lokalnih samouprava sa područja Pčinjskog okruga, u pogledu održivosti i daljeg rada SOS Telefona Vranje.

- U pogledu ljudskih prava u Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji sproveo je istraživanje javnog mnjenja o stavovima i percepciji građana/ki o glavnim pitanjima ljudskih prava u Srbiji, na uzorku od 1004 građana/ki u periodu od 16. do 25. novembra 2019.

Većina ispitanika i ispitanica smatra da upravo oni državni organi čija je osnovna nadležnost zaštita ljudskih prava - tužilaštvo i sudovi - u svom radu nisu samostalni i nezavisni i da postupci u kojima mogu da zaštite svoja prava traju neopravdano dugo.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar za Dan ljudskih prava 1950. godine kao podsetnik na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni dokument zaštite ljudskih prava, koji proklamuje zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi i sve nacije sveta.

Time se gubi svrha zaštite prava i dovodi do nepoverenja građana u državne organe čija je osnovna nadležnost zaštita ljudskih prava.

Sedamdeset dva odsto građana ne zna da navede nijednu nezavisnu instituciju koja se bavi zaštitom ljudskih prava, kao na primer Zaštitnika građana.

Kada su u pitanju konkretna prava, građani/ke su kao najugroženija iz svog ugla naveli pravo na rad i slobodu izražavanja/medija.

Od ispitanika koji su naveli da su u poslednjih 10 godina bili žrtve kršenja ljudskih prava, skoro 30 odsto je navelo da su u pitanju prava iz radnih odnosa, a 74 procenta ispitanika/ca veruje da postoji cenzura štampe - navode iz Odbora za ljudska prava.

Najnovije vesti