Međunarodna konferencija o nastavi i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu

Međunarodna naučna konferencija Nastava, učenje i obrazovanje nastavnika, biće održana 17. i 18. novembra na Pedagoškom fakultetu u Vranju, sa temom Kvalitet nastave i učenja - realnost i mogućnosti.

Kako je najavljeno sa vranjskog fakulteta, među više od sto učesnika biće izlagači iz Slovenije, Bugarske, Grčke, Nigerije, Italije, Republike Srpske, Turske i Mađarske.

Otvaranje dvodnevnog skupa planirano je za 17. novembar u 10 časova.

Temastkisokriv podrazumeva raspravu o tomema Obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta nastave i učenja, Liderstvo u funkciji kvaliteta nastave i učenja, Kvalitet nastave i učenja i dizajn kurikuluma, Nastava za učenje, Kvalitet nastave i učenja – učenici u srcu obrazovanja, Kvalitet nastave i učenja u promenljivom društvenom kontekstu, Dobar nastavnik i proces učenja i Savremene tehnologije u funkciji unapređenja kvaliteta nastave i učenja.

U radu međunarodne konferencije na vranjskom fakultetu participiraće 102 učesnika.

Broj prijavljenih radova je 61.

Plenarni predavači biće dr Semih Aktekin, Nevšehir Hačı Bektaš Veli sa Univerziteta u Turskoj koji će govoriti o temi Evaluacija opštih kompetencija za nastavničke profesije u Turskoj: Profesionalna i lična refleksija.

Dr Dimitris Zahos sa Pedagoškog fakulteta Aristotelov univerzitet u Solunu u Grčkoj govoriće o temi Zašto nam je danas potrebno interkulturalno obrazovanje za socijalnj pravdu?

Dr Branislav Ranđelović sa Univerziteta u Kosovoskoj Mitrovici (Učiteljski fakultet u Leposaviću i direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja držaće predavanje sa temom Putevi ka boljem kvalitetu obrazovanja.

Organizator međunarodne konferencije je Pedagoški fakultet u Vranju, a suorganizatori Pedagoški fakultet Nevšehir Hačı Bektaš Veli Universitet Republika Turska, Pedagoški fakultet Aristotelov Univerzitet u Solunu Grčka i Pedagoški fakultet Univerzitet u Primorskoj, Republika Slovenija.

Najnovije vesti