Lutfiu (NSA): Policija da poštuje princip dvojezičnosti

Vranje - Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca (NSA) Nevzad Lutfiu zahteva od Policijske stanice (PS) u Bujanovcu da na zgradu stanice postavi natpis PS Bujanovac ispisan i na albanskom jeziku, pišu Bujanovačke.

"U opštini Bujanovac dvojezičnost je zagarantovana zakonom.

Poštovanje prava na službenu upotrebu albanskog jezika jedan je od zahteva albanskih političara sa juga Srbije u Planu od 7 tačaka, koji je Vlada Srbije prihvatila još 2013. godine.

Trenutno na zgradi bujanovačke policije stoji samo natpis PS Bujanovac na ćirilici", navodi Lutfiu.

On dodaje da je u vezi s ovim poslao dopis službenicima MUP-a, odnosno Policijske stanice u Bujanovcu.

"U pismu sam tražio da se postavi natpis na albanskom jeziku i da se poštuje dvojezičnost, kako je predviđeno zakonom", kaže šef NSA.

Službena upotreba albanskog jezika, pisma i simbola na osnovu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kao i međunarodnih konvencija, uz otklanjanje postojećih zakonskih prepreka, jedna je od tačaka Plana od 7 tačaka.

Taj dokument, koji su politički lideri Albanaca u Bujanovcu, Preševu i Medveđi predstavili kao temelj za "afirmaciju prava Albanaca u Preševskoj dolini", Vlada Srbije prihvatila je i usvojila 2013. godine.

Dvojezičnost u Bujanovcu i Preševu, opštinama u kojima Albanci čine većinu, garantuje i Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma.

Član 11 ovog Zakona propisuje da će "jedinica lokalne samouprave obavezno svojim statutom uvesti u ravnopravnu službenu upotrebu jezik i pismo nacionalne manjine ukoliko procenat pripadnika te nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika na njenoj teritoriji dostiže 15 odsto prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, najkasnije u roku od 90 dana od dana utvrđivanja zakonom propisanih uslova".

To znači da se na teritorijama ovakvih lokalnih samouprava "imena organa koji vrše javna ovlašćenja, nazivi jedinica lokalne samouprave, naseljenih mesta, trgova i ulica i drugi toponimi ispisuju i na jeziku dotične nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu".

Najnovije vesti

Foto Vranje News Šesti rođendan Vranje News-a »

Vranje - Ako bi nas neko pitao da opišemo proteklih 2.190 dana, odgovorili bismo mu da to nisu bile ni godine duge, a ni...