LPA podseća obveznike da blagovremeno plate porez

Lokalna poreska administracija Gradske uprave podseća sve poreske obveznike da su bili dužni da do 15.11.2018. godine izmire sve svoje tekuće i zaostale obaveze iz prethodne godine, po osnovu poreza na imovinu i posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, obaveštavaju iz LPA.

- Redovnim i blagovremenim izmirenjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata, kao i postupak prinudne naplate obveznicima koji u celosti ili delimično nisu izmirili svoje poreske obaveze.

Za sva sporna pitanja, građani se mogu lično informisati u Gradskoj upravi u Odseku lokalne poreske administracije ili putem telefona: 017/402-392, 402-397, 402-331- stoji u obaveštenju.

Najnovije vesti