Lokal press: Korona ugrožava opstanak lokalnih medija

Pandemija koronavirusa i vanredno stanje uvedeno kao odgovor na epidemiju ozbiljno prete da ugroze opstanak lokalnih medija u Srbiji u narednih mesec dana, pokazalo je istraživanje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija "Lokal pres".

Svega 10 odsto lokalnih medija koji su učestvovali u istraživanju izjasnilo se da bez pomoći države ili donatora može da preživi naredna tri meseca, dok 30 odsto ispitanika kaže da ima sredstava za održavanje rada tek narednih mesec dana.

Čak dve trećine ispitanika potvrdilo je da je opstanak njihove kuće ozbiljno doveden u pitanje.

Najsumorniji podaci su kada su u pitanju elektronski mediji gde čak 87 procenata ispitanika prepoznaje da je njihov opstanak ugrožen, potom slede štampani sa 77 i na kraju online 64 odsto.

Najčešći razlozi za nisku likvidnost su smanjena prodaja oglasnog prostora, otkazivanje ugovora od strane oglašivača i kašnjenje i neisplaćivanje sredstava iz donacija.

Pokušavajući da se prilagode novonastaloj situaciji štampani lokalni mediji prednjače u restrikcijama što rezultira prestankom štampanja ili smanjenom broju strana, a čak 47 procenata ispitanika prestalo da objavljuje informacije u štampanom obliku i prešlo na online i PDF izdanje.

Slična situacija je i sa lokalnim televizijskim i radio stanicama koje su smanjile broj medijskih priloga, ukinule pojedine emisije ili nastavile da plasiraju samo servisne informacije (37 osto).

Polovina lokalnih portala, koji su učestvovali u istraživanju, izjasnila se da, za sada, nastavlja da radi istim tempom, dok je 20 procenata smanjilo broj proizvedenih informacija, 8 odsto je počelo da objavljuje samo servisne informacije, a 16 procenata je prešlo na informisanje putem društvenih mreža.

Lokalnim medijima nije ugrožen samo ekonomski opstanak zbog nedostatka novca, već muku muče i sa dobijanjem pravovremenih i istinitih informacija.

U istraživanju koje je sprovelo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavsnih medija "Lokal pres" učestvovalo je 46 lokalnih medija, članica asocijacije.

Najnovije vesti