Kostić: Rebalans zbog smanjenja budžeta za 269 miliona

Prvi rebalans budžeta Grada Vranja za 2021. godinu usvojen je na sednici Gradskog veća.

Obrazlažući odluku Bojan Kostić, gradski većnik za budžet i finansije, kazao je da su razlozi za donošenje rebalansa izmene na prihodnoj i rashodnoj strani.

"Kada je usvojen budžet za 2021. godinu sredstva u visini od oko 670 miliona dinara bila su opredeljena za reprogram postojećih kredita po boljim uslovima.

U pregovorima sa bankama najbolju ponudu su dale banke kod kojih već imamo kredite, tako da su reprogrami kredita ostvareni bez prometa u budžetu, pa je ukupan budžet smanjen po tom osnovu", naveo je Kostić.

Dodao je da se očekuje ostvarenje dodatnih prihoda u visini od 400 miliona dinara, od čega su 220 miliona transferi od republike, tako da je krajnji efekat smanjenje ukupnog budžeta za 269 miliona dinara u odnosu na inicijalni.

"Za rekonstrukciju bolnice dobili smo 71 milion dinara, za izgradnju kotlarnice na bio masu 80 milona dinara, toplovoda u Vranjskoj Banji 8 miliona dinara, za rekonstrukciju Vrtića Dečja radost 20 miliona dinara, kao i 2,5 miliona dinara za uređenje fasada na objektima u vlasništvu fizičkih lica", rekao je Kostić.

Za rekonstrukciju škola i izradu projektno tehničke dokumentacije, sa kojima će Grad konkurisati kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Ministarstva prosvete, izdvojena su sredstva u iznosu od oko 30 miliona dinara, naveo je većnik.

"Učešće kapitalnih investicija u ukupnom budžetu je 20 odsto.

Ukupno za izgradnju saobraćajne infrastrukture izdvojeno je 265 miliona dinara.

Projektovani deficit je smanjen sa 170 milona dinara na 134 miliona.

Naglasak u budžetu grada stavljen je na velika ulaganja u projektnu dokumentaciju kako bismo nastavili dosadašnji trend dobijanja kapitalnih tranfera sa nivoa republike, kao i na značajna ulaganja u škole na teritoriji grada", istakao je Kostić.

PLAN DETALJNE REGULACIJE METERISA

Na sednici gradskog veća usvojena je Odluku o usvajanju Plana detaljne regulacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom Metris Vranje. Takođe i Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije za naselje Soderce i Program energetske efikasnosti grada Vranja za period od 2021. do 2024. godine. Usvojeni su i finansijski izveštaji javnih preduzeća u likvidaciji Direkcija za razvoj i izgradnju grada Vranja i Skijalište Besna Kobila. Članovi veća dali su zeleno svetlo na Odluku o promeni osnivačkog akta Regionalnog centra za talente, kao i na Odluku o izmenama i dopunama odluke o izgradnji, postavljanju, održavanju i zaštiti spomen obeležja na teritoriji grada Vranja.

Najnovije vesti