Konkurs za kratkoročno radno angažovanje Roma i marginalizovanih grupa

Vranje - Kratkoročno radno angažovanje Roma i Romkinja i drugih marginalizovnih grupa u koje spadaju nezaposleni duže od godinu dana, samohrane majke, žene žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, osobe iz višečlanih porodica, povratnici) tokom pandemije COVID-19 planira se po konceptu "Zajedno za zajednicu" koji je deo šireg projekta Nemačke razvojne saradnje "Inkluzija Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji implementira GIZ.

Realizaciju mere radnog angažovanja uz njihovu podršku sprovodi NALED u okviru projekta "Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u 18 JLS", zajedno sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja.

- Cilj je da se ublaže negativne posledice pandemije COVID-19, doprinese poboljšanju uslova života i procesu oporavka zajednice, posebno marginalizovanih grupa.

Koncept će se sprovoditi u šest lokalnih samouprava - Vranju, Aleksincu, Pirotu, Kruševcu, Kragujevcu i Subotici - s ciljem da marginalizovanim osobama omogući prihode u vreme pandemije COVID-19, a istovremeno putem sprovođenja radova od javnog interesa doprinese potrebama zajednice i poboljšanju kvaliteta života u lokalnim samoupravama koje učestvuju u projektu - navodi se.

Popunjen prijavni formular potrebno je poslati do 20. marta 2021. na adresu NALED, Makedonska 30, Beograd ili na email [email protected].

Formular se može predati i lokalnom medijatoru.

Najnovije vesti