Komrad za dve godine napravio plus od 21 milion dinara

Direktor JKP Komrad u Vranju Momir Stojiljković (SNS) izjavio je da je od dolaska na čelo preduzeća novog rukovodstva, sa njim na čelu, Komrad, od juna 2016. do juna 2018. godine, napravio plus u poslovanju od preko 21 milion dinara.

On je, osvrćući se na dvogodišnji period rukovođenja ovim komunalnim predzećem, kazao da je u junu 2016. godine priopritet bio sređivanje finansijskog stanja.

- Kada smo, nakon pobede na izborima 2016, pruzeli odgovornost u predzeću, račun je bio u minusu od 5 miliona dinara, dok smo danas u plusu od 16,3 miliona.

Kad smo došli u firmu, obaveze prema dobavljačima bile su 15 miliona, a sada su 8 miliona.

Što se tiče dugoročnih kredita, Komrad je pre dve godine bio zadužen za iznos od 14,9 miliona, a sada je taj dug 7,3 miliona i redovno se izmiruju rate – rekao je Stojiljković.

On je napomenuo da Komrad od 1. januara 2017. godine do današnjeg dana posluje bez dinara kredita, bez minusa na računima, finansijsko stanje ocenio je kao „više nego dobro“.

- Osim toga, mi smo u 2017. godini investirali i radili na poboljšanju uslova za rad, kao i na nabavci opreme, tako da smo lane izgradili podzemnu cisternu za snabdevanje gorivom (investicija 2,4 miliona dinara), renovirali naše prostorije i preselili upravu, u šta je investirano 4 miliona.

Nabavili smo u 2018. godini 90 novih pocinkovanih kontejnera u vrednosti 3 miliona dinara, a prošle sedmice završili tender za nabavku kamiona-smećara i za 25-30 dana imaćemo u Komradu još jedno novo vozilo – rekao je Stojiljković, podsetivši da je pre neki dan preduzeću već predato na korišćenje vozilo za prevoz i deponovanje smeća, donacija UNDP-a i Grada Vranja, vredna 93.000 evra.

U kadrovskom smislu, objasnio je Stojiljković, Komrad je, po zatečenom stanju i zbog prevelikog broja radnika, „krenuo u racionalizaciju i reorganizaciju preduzeća“.

- U 2017. godini otišlo je 16 radnika zaposlenih na neodređeno vreme, svima je isplaćena otpremnina.

Smanjili smo i broj radnika na određeno vreme i radnika na privremenim i povremenim poslovima za tridesetak – rekao je Stojiljković.

Trenutno u Komradu radi 202 stalno zaposlena i 35 angažovanih na određeno vreme ili na privremenim poslovima.

Ne kasnimo ni u jednom poslu, sve završavamo u rokovima poverenim Komradu – zaključio je Stojiljković.

Najnovije vesti