Jović: Grad od države traži vraćanje svojine nad Haremlukom

Na inicijativu gradonačelnika Slobodana Milenkovića Gradsko veće Vranja uputilo je predlog Vladi Srbije da donese Odluku o vraćanju svojine nad Haremlukom i zemljištem uz ovaj objekat pod zaštitom države.

- Na taj način, Grad Vranje će postati vlasnik objekta od izuzetne istorijske važnosti, ali će buduća namena ovog prostora biti isključivo za sadržaje iz oblasti kulture - obrazložila je inicijativu gradska većnica za kulturu Zorica Jović.

Na sednici Gradskog veća u ponedeljak usvojeni su, između ostalog, zahtev JP Urbanizam i izgradnja grada Vranja za davanje saglasnosti za korišćenje gradskog poligona za obuku vozača, Nacrt Odluke o proširenju područja Slobodne zone Vranje, kao i Nacrt Odluke o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju osnivačkih prava na Domom zdravlja i osnivanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Vranje.

Usvojen je i Nacrt Rešenja o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja sa katastarske parcele broj 2986/10 KO Vranjska Banja, ukupne površine od 3.605 kvadrata, radi izgradnje objekata za sport i rekreaciju sa komercijalnim sadržajima u Vranjskoj Banji.

Vlasnik je sada Društvo za inženjering, proizvodnju i usluge Millennium team DOO Beograd.

Ovo preduzeće ponudilo je najvišu cenu u visini od 10.995.000 dinara.

Usvojeni su i izmene Akcionog plana javnog zdravlja na teritoriji grada Vranja od 2018-2025. godine, predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije, predlog Odluke o dodeli sredstava za finansiranje-sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede u cilju zaštite poljoprivrednih resursa od elementarnih nepogoda.

Takođe i Predlog Pravilnika o izmeni Pravilnika o opštim uslovima i načinu korišćenja školskih sportskih objekata u svojini grada Vranja.

On predviđa da sva sredstva koja ostvaruju škole od iznajmljivanja objekata budu uplaćena u budžet Grada Vranja.

Najnovije vesti