Još dva dana za podnošenje prijava za sufinansiranje mera energetske sanacije

Rok za podnošenje prijava za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode - ističe 10. avgusta, saopšteno je iz Gradske uprave u Vranju.

"Predmet sufinansiranja obuhvata zamenu spoljnih prozora i vrata na porodičnim kućama i stanovima, nabavku i instalaciju kotlova na biomasu, zamenu postojeće ili ugradnju nove cevne mreže, nabavku i ugradnju toplotnih pumpi, i nabavku i ugradnju solarnih kolektora", navodi se u saopštenju.

Za realizaciju ovog projekta Grad Vranje i Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti izdvajaju 17,4 miliona dinara.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode - ne otvarati”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na šalteru br. 1 Gradske uprave grada Vranja, u Uslužnom centru ili preporučeno poštom na adresu Gradska uprava grada Vranja, ul. Kralja Milana br.1, 17500 Vranje.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva zainteresovani se mogu obratiti na kontakt telefon 017/402-381 i preko e-maila [email protected]

Najnovije vesti