Javni poziv za finansiranje projekata u okviru Akcionog plana za mlade

Gradsko veće grada Vranja raspisalo je Javni poziv za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata za realizaciju Akcionog plana za mlade u 2024. godini.

Predmet Konkursa je finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata za realizaciju Akcionog plana za mlade u 2024. godini.

Pod programima i projektima za realizaciju Akcionog plana za mlade smatraju se programi i projekti za sledeće oblasti omladinske politike: zapošljivost i samozapošljivost mladih (razvijanje preduzetničkog duha); aktivizam i volonterizam; kreiranje kulturnih sadržaja; informisanje mladih; zaštita životne sredine; promocija zdravih i bezbednih stilova života; promocija omladinskog rada; unapređenje provođenja slobodnog vremena mladih.

Za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata na osnovu ovog konkursa obezbeđena su sredstva u budžetu grada Vranja u iznosu 1,2 miliona dinara.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 17. julom.

Period za realizaciju projekata je do 15. decembra.

Najnovije vesti