Javne službe Vranja u pripravnosti zbog najave obilnih padavina

Nadležne službe Gradske uprave Vranja, javna preduzeća i ustanove stavljeni u pripravnost u slučaju velikih kiša.

Na osnovu akta Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za vanredne situacije u Vranju i zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije, održana je 8. vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne sitiacije kojom je predsedavao gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković.

Razmatrano je preduzimanje preventivnih mera na sprečavanju posledica usled eventualnih velikih količina padavina u periodu od 23. do 25. juna.

Zadužen je koordinator mesnih zajednica da stupi u kontakt sa poverenicima i zamenicima poverenika mesnih zajednica, da u navedenom periodu prate stanje na rečnim vodotokovima na svojim teritorijama, kao i da redovno informišu Operativni centar za vanredne situacije u Vranju.

Naloženo je JP Vodovod da u cilju blagovremenih priprema za eventualne posledice od velikih količina kiše od 23. do 25. juna bude u stanju pripravnosti, da proveri ispravnost mehanizacije i opreme kojom raspolaže.

Takođe, da proveri stanje zaliha peska za eventualno punjenje džakova, kao i da isplanira broj ljudi neophodan za ovaj posao.

Sa vanredne sednice naloženo je JKP Komrad da u pomenutom periodu mehanizaciju i ljudstvo stavi u stanje pripravnosti.

Rukovodioci i članovi stručno – operativnog tima za zaštitu i spasavanje od poplava i nesreća na vodi moraju aktivno da dežuraju od 23. do 25. juna, kao i da prate stanje na terenu uz obilazak kritičnih lokacija.

Naloženo je Odeljenju za inspekcijske poslove i Odeljenju komunalne policije da redovno prate stanje na rečnim vodotokovima i preduzimaju mere iz delokruga svojih nadležnosti.

Dat je predlog da se preporuči JVP Srbijavode da pristupi čišćenju nekoliko neuralgičnih tački na Južnoj Moravi u cilju sprečavanja eventualnih posledica u slučaju velikih padavina.

Najnovije vesti

Foto Vranje News Oboren pešak u Karađorđevoj »

Na uglu Karađorđeve i ulice Vula Antića u sredu je oboren pešak. Kako javlja portal VOM, pozivajući se na svedočenje oče...