Ivanović: Prioritet je unapređenje položaja najranjivijih kategorija

Dejan Ivanović, član Gradskog veća grada Vranja za nacionalne manjine, etničke zajednice i nevladine organizacije, ponovo je izabran na ovu funkciju, nakon što je i u prethodnom periodu, od 2018. u Veću bio zadužen za slične resore. U "mini" intervjuu za Vranje News govorio je o aktuelnom trenutku u tim oblatima, realizovanim i projektima čija realizacija tek predstoji.

Vranje News: Šta su najveći problemi i iskušenja resora u Gradskom veću koji ste preuzeli i kako nameravate da ih prebrodite, odnosno kako da na njih odgovorite?

Ivanović: Najveći problem i iskušenje u prethodnom periodu svakako je epidemija COVID-19 , sa svim njenim posledicama i problemima koji su zbog nje nastali. U skladu sa preporukama Kriznog štaba preduzeli smo potrebne mere, pre svega u zaštiti ranjivih grupa stanovništva. Pružali smo pomoć, obezbeđivali zaštitnu opremu itd. Imali smo veliki broj zahteva, pre svega za novčanu pomoć, za pomoć u hrani i higijeni, i veći deo zahteva smo rešili na zadovoljavajući način. I u narednom periodu nastavićemo (u skladu sa finansijskim sredstvima) sa ovim aktivnostima.

Koji su prioritetni zadaci u okviru vašeg resora na kojima ćete raditi tokom ovog četvorogodišnjeg mandata?

- Dosledno ćemo sprovoditi ustavne i reformske zakone kojima se štite i unapređuju ljudska i manjinska prava. Još bolja saradnja, dijalog i jačanje Saveta za nacionalne manjine takođe je naš prioritet. Jedan od najvažnijih ciljeva biće stvaranje još boljeg položaja najranjivijih grupa stanovništva. Reforma i kadrovsko osnaživanje kancelarije za Romska pitanja je u planu, kao i otvaranje Romskog kulturnog centra.

Postoje li aktuelni i od ranije započeti projekti i programi u sklopu vašeg resora, koji su to projekti i na koji način će od njih benefite imati građani Vranja?

- Organizacijom sajma za zapošljavanje završavamo projekat, prekvalifikacije i dokvalifikacije (vrednost projekta 60.000 evra). Krenuli smo sa novim projektom besplatnog boravka dece u predškolskoj ustanovi u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Do kraja meseca završavamo ROMACTED program, sa njima smo uredili Trg Bakije Bakića, sredili infrastrukturu na Romskom groblju, obezbedili cisterne za pijaću vodu, obezbedili vaučere za pakete higijene itd. Preko organizacije GIZ smo dobili i podelili zaštitnu opremu. Veoma brzo očekujemo raspisivanje novih konkursa na kojima ćemo aplicirati sa novim projektima.

Šta smatrate vašim najvećim uspehom na funkciji koju ste ranije obavljali i zbog čega baš to smatrate vašim najvećim doprinosom Vranju?

- U ovim teškim vremenima sve organizacije i udruženja ranjivih grupa stanovništva su funkcionisala i radila. Sa NVO, smo izgradili dobar partnerski odnos i uvažili sve njihove potrebe i mišljenje. Naš uspeh je i jačanje odnosa i još bolja saradnja sa etničkim zajednicama, poboljšanje njihovih životnih potreba i okruženja, međusobnog poverenja i uvažavanja. Uradili smo LAP i čitav niz potrebnih akata i dokumenata koji su neophodni za rad o funkcionisanje udruženja.

Šta možete obećati građanima Vranja da ćete sigurno učiniti/ispuniti tokom trajanja Vašeg mandata?

- Trudiću se da što više budem na terenu među stanovništvom, da posetim svako domaćinstvo kategorije ranjivih grupa. Sa još većim brojem projekata ćemo aplicirati kod naših Evropskih partnera i prema Vladi republike Srbije. Na taj način relaksiraćemo gradski budžet što je moguće više. Prioritet će biti zapošljavanje, infrastruktura, zdravstvena zaštita i obrazovanje. Očekujem da Grad Vranje i u budućem periodu bude grad tolerancije, poštovanja, uvažavanja svih građana bez obzira na nacionalnu, versku ili neku drugu pripadnost. Grad će i dalje sufinansirati projekte organizacija koje programski ispunjavaju uslove i pomagati im u skladu sa finansijskim sredstvima.

PROFIL

Dejan Ivanović rođen je 1972. godine u Vranju gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu u Prištini, a master studije iz oblasti ekonomije završio je 2011. godine. Svoju radnu karijeru posvetio je sportu, po zanimanju je profesor fizičke kulture. Od 2003. godine bio je predsednik Fudbalskog saveza grada Vranja. U periodu od 2008. do 2012. godine obavljao je funkciju člana Gradskog veća za resor sport i omladina, a u periodu od 2018. do 2020. godine bio je član Gradskog veća za resor nacionalne manjine i romska pitanja. Oženjen je, otac dvoje dece.

Najnovije vesti