Istraživanje o diskriminaciji: Najveća socijalna distanca prema migrantima

Vranje - Stanovnici južne i istočne Srbije u najvećem broju smatraju da su izloženi diskriminaciji, što je dvostruko veći procenat u odnosu na stavove osoba iz Vojvodine, pokazalo je istraživanje kancelarije republičkog Poverenika za ravnopravnost.

Kako javlja RTV, istraživanje pod nazivom "Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji" predstavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom Međunarodnog dana tolerancije, istakavši da u ovoj sferi postoje mnogi problemi koje treba urgentno rešavati.

Prema rezultatima istraživanja, građani i građanke na prvom mestu percipiraju Rome kao najugroženiju grupu, a potom žene, pripadnike LGBT populacije, osobe sa intelektualnim poteškoćama i mentalnim smetnjama i siromašne.

Kao grupa kod koje postoji najveća socijalna distanca izdvajaju se migranti, odnosno tražioci azila, a zatim građani i građanke albanske nacionalnosti, LGBT populacija, osobe koje žive sa HIV/AIDS-om i Romi.

Najniža socijalna distanca postoji prema Srbima, siromašnima i ženama.

Kada se porede rezultati identičnog istraživanja iz 2016. godine, uočava se da je došlo do promena u socijalnoj distanci prema određenim grupama.

Tako je, na primer, 2016. godine najveća distanca postojala prema LGBT populaciji, dok je sada prema migrantima.

Čak polovina ispitanih je izrazila stav da ne bi volela da migranti imaju rukovodeći položaj u državi, niti da budu u braku i porodičnim odnosima sa njima.

Kao aktera koji u najvećoj meri podstiče, odnosno dovodi do diskriminacije, građani i građanke prepoznaju medije, političke stranke i građane.

Istraživanje je realizovano tokom avgusta 2019. godine na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije), na slučajnom reprezentativnom uzorku od 1.200 građana i građanki starijih od petnaest godina.

Najnovije vesti