I Vranje sprovodi projekat prevencije u borbi protiv trgovine ljudima

U Vranju su održana dva sastanka predstavnika članica Lokalnog tima za prevencija i borbu protiv trgovine lјudima sa predstavnicima Udruženja građana Atina i partnerima, s cilјem upoznavanja šireg tima sa projektom i aktivnostima, kao i utvrđivanje trenutnih lokalnih kapaciteta i mehanizama za reagovanje u slučajevima radne eksploatacije.

Reč je o projektu u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope pod nazivom "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II" i akciji "Prevencija i borba protiv trgovine lјudima u Srbiji" koji sprovodi Udruženje građana Atina u periodu od maja do decembra 2020. godine u 5 gradova - Subotici, Sremskoj Mitrovici, Šapcu, Nišu i Vranju.

Na prvom sastanku dogovorene su naredne projektne aktivnosti koje će imati za cilј "podizanje nivoa svesti šire javnosti o problemu radne eksploatacije".

- Drugi sastanak podržao je istraživanje koje se odnosi na analizu dostupnih usluga za žrtve trgovine lјudima na lokalnom nivou formiranih na osnovu Odluka o osnivanju lokalnih usluga u okviru socijalne zaštite kao i drugih relevantnih dokumenta od značaja za zaštitu žrtava trgovine lјudima.

Za ove prilike, kreiran je upitnik koji je pre svega namenjen profesionalcima iz domena socijalne zaštite, ali i drugih sistema koji imaju mandat i iskustvo u pružanju podrške žrtvama trgovine lјudima na lokalnom nivou.

Organizovan je razgovor/grupni intervju sa profesionalcima iz sistema socijalne, ali i drugih sistema zaštite i podrške koji imaju usluge namenjene žrtvama ili pružaju usluge koje mogu da koriste žrtve trgovine lјudima (zdravstvena zaštita, obrazovanje, pravna pomoć i savetovanje, lokalne organizacije civilnog društva, romske organizacije, Crveni krst).

Grad Vranje se usvajanjem Deklaracije o borbi protiv svih oblika trgovine lјudima u Skuštini grada jasno deklarisao da želi da živi u skladu sa principima slobodnog društva gde se poštuju osnovna lјudska prava – pravo na život, slobodu izbora na slobodu kretanja, te tako i Lokalni tim za borbu protiv trgovine lјudima stalno radi na unapređenju postojećih mehanizama za prevenciju kao i na borbi protiv trgovine lјudima - navodi se u saopštenju Lokalne mreže.

Najnovije vesti