I Vranje konkuriše za sredstva EU za infrastrukturu

U okviru podrške Evropske unije (EU) unapređenju infastrukture u dva regiona- Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije, u toku je poziv za podnošenje predloga projekata lokalne infrastrukture za koje je EU opredlila 5,2 miliona evra.

Poziv je otvoren do 29. juna 2018. godine, a pravo učešća imaju 99 lokalnih samouprava, među kojima i Vranje, uključenih u realizaciju programa EU PRO koji se finansira iz IPA programa za 2016. godinu.

Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projktne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Vladom Srbije, prvenstveno sa Ministarstvom za evropske integracije.

Vrednost pojedinačnih projekata će se kretati u rasponu od 50.000 evra do 150.000 evra, a lokalne samouprave mogu da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta koji može biti finansiran.

Preduslov za konkurisanje je postojanje građevinske dozvole.

Svaki predlog projekta će morati da sadrži objašnjenje kako će se kroz realizaciju doprineti unapređenju i poštovanju principa dobrog upravljanja (odgovornosti, efikasnosti, transparentnosti, učešća građana i nediskriminacije) u datoj lokalnoj samoupravi.

Kako bi približio uslove konkursa i način prijave EU PRO u periodu od 8. do 18. maja 2018. godine organizuje informativne sesije za sve zainteresovane lokalne samouprave.

Najnovije vesti