I Vranjanac na treningu o zaštiti prava manjina u Kragujevcu

Mladi iz cele Srbije, među njima i Vranjanac Danijel Džonić koji je po struci master međunarodne politike, učestvovali su u treningu "Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji" koji je održan u Kragujevcu.

Džonić se sa ovog skupa vratio pun utisaka.

- To je za mene bila prilika da proširim i produbim svoja znanja iz oblasti manjinskih prava.

Jak utisak na mene ostavili su ljudi sa kojima sam učestvovao na seminaru, kao i organizatori koji su se stvarno potrudili da sve bude profesionalno i na dosta visokom nivou u pogledu kvaliteta predavača, smeštaja, materijala...

Svako od nas se već sreo sa ovom problematikom na fakultetu i u životu, ali pretpostavljam da niko nije imao priliku da sistematski prođe kroz oblast manjinskih prava kao što smo je imali sada - rekao je Džonić za Vranje News.

Oblast prava manjina, dodaje on, veoma je važna i "treba što više govoriti o tome".

- Ali, ne samo govoriti, već i činiti, delati, tako da se postepeno uklanjaju stereotipi i predrasude koji postoje prema pripadnicima manjina.

Treba otkloniti strah i nepoverenje koje mnogi ljudi još uvek imaju kada stupe u kontakt sa onima koji se od njih razlikuju po boji kože, jeziku kojim se služe ili seksualnom opredeljenju.

Smatram da smo svi ljudi, bez obzira na razlike.

Sličnosti nas spajaju, ali i razlike nas mogu približiti jedne drugima ako na njih gledamo kao na novo znanje, novo iskustvo.

A, novo ne može nikad da nas osiromaši, samo nas obogaćuje - rekao je Džonić za naš portal.

Trening "Branitelji i braniteljke manjinskih prava u Srbiji" je osmi put organizovao Instituta za evropske poslove iz Beograda, uz svestranu podršku Ambasade SAD u Srbiji.

Priliku da kroz mnogobrojna predavanja i radionice upotpuni svoja znanja o manjinskim pravima dobilo je 20 mladih ljudi, uglavnom studenata pravnih fakulteta, postdiplomaca i društveno aktivnih osoba koji su u Kragujevac došli iz čitave Srbije.

Učesnici su takođe posetili Viši sud u Kragujevcu i Zaštitnika građana Kragujevca, gde su mogli na licu mesta da čuju kako se zaštita manjinskih prava sprovodi u praksi.

PROGRAM

Sam program je sastavljen iz četiri dela. Prvi deo je polaznicima približio koncept ljudskih i manjinskih prava, pojam diskriminacije i razliku između individualnih i kolektivnih prava, da bi nakon toga usledila diskusija o pravima romske nacionalne manjine i LGBT zajednice koje su ocenjene kao dve manjinske grupe sa najvećim poteškoćama da ostvare svoja prava. Drugi deo je učesnicima približio reformu pravosuđa i njen uticaj na oblast ljudskih i manjinskih prava, a takođe su se upoznali sa ulogom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Istog dana imali su interaktivne radionice sa psihologom Tamarom Tomašević, koje su za cilj imale bolje razumevanje prava manjina i razvijanje empatije prema žrtvama kršenja manjinskih prava. Trećeg dana su ostvarene posete Višem sudu i Zaštitniku građana, nakon čega je učesnike čekala studija slučaja iz oblasti kršenja ljudskih prava. Poslednji deo seminara se odnosio na kršenje ljudskih prava za vreme trajanja sukoba, što je obrađeno kroz sudski proces i presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu u vezi sa tužbom Bosne i Hercegovine protiv Savezne Republike Jugoslavije za genocid.

Najnovije vesti