Help i lokalne samouprave investiraju u razvoj preduzetništva

Informativna sesija u sklopu realizacije ugovora o saradnji između Grada Vranja i HELP-a, na projektu "Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji", biće održana u petak 4. oktobra.

U okviru Aneksa 5 ugovora, Grad Vranje i HELP sarađivaće, između ostalog, i na sprovođenju Plana razvoja kreativnih industrija u Vranju, kao i u samozapošljavanju i zapošljavanju kroz podršku početnicima, privrednim društvima i preduzetnicima, sa posebnom pažnjom posvećenom kreativnoj industriji.

Ugovorom je predviđena dodela 12 grantova za podsticaj kreativnog preduzetništva u Vranju u iznosu od 1.500 evra, 2.400 evra i 3.600 evra.

Projekat će finansirati Vlada Švedske, gradovi i opštine u kojima će HELP sprovoditi projekat.

Informativna sesija u Vranju biće održana u petak u 11 sati, u velikoj sali Skupštine grada.

Najnovije vesti