Help i grad u misiji jačanja preduzetničkog duha

U velikoj sali Skupštine grada Vranja, održana je informativna sesija u okviru ugovora o saradnji između lokalne samouprave i HELP-a, na projektu "Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji".

U okviru Aneksa 5 Ugovora, Grad Vranje i HELP će sarađivati, između ostalog i u sprovođenju Plana razvoja kreativnih industrija u Vranju, kao i u samozapošljavanju i zapošljavanju, kroz podršku početnicima i subjektima sa posebnom pažnjom posvećenom kreativnoj industriji.

Zamenik gradonačelnika Nenad Antić rekao je da se ovim projektom stvaraju uslovi za jačanje preduzetničkog duha u sferi kreativnih industrija u Vranju.

- Ovo je prilika da mladi, kreativni ljudi dokažu i valorizuju svoje znanje na tržištu.

Postoje brojne oblasti koje obuhvata sektor kreativne industrije, od filmske i video industrije, interaktivnog softvera zabavnog karaktera, muzičke industrije i scenske umetnosti, do izdavaštva, arhitekture, dizajna, izrade softvera i kompjuterskih usluga - rekao je Antić.

Ugovorom je predviđena dodela dvanaest grantova za podsticaj kreativnog preduzetništva u Vranju.

Po četiri granta su u iznosima od 1.500 evra, 2.400 evra i 3.600 evra.

Projekat finansira švedska Vlada, te gradovi i opštine u kojima će projekat biti sproveden od strane HELP-a.

Najnovije vesti