Gradsko veće usvojilo izveštaje javnih preduzeća i ustanova

Izveštaji o radu sa finanansijskim izveštajima poslovanja za 2022. godinu javnih preduzeća Vodovod, Komrad, Novi Dom, Urbanizam i izgradnja grada Vranja, Parking servis, Uprava Banje, PD Slobodna zona Vranje i Apoteka Vranje, usvojeni su na sednici Gradskog veća grada Vranje u sredu.

Takođe, usvojeni su izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima za prošlu godinu javnih ustanova Centar za socijalni rad, Pozorište Bora Stanković, Javna biblioteka Bora Stanković, Narodni muzej, Istorijski arhiv, Narodni univerzitet, Škola animiranog filma, Sportski objekti, Turistička organizacija Grada Vranja i Kulturno obrazovni centar Vranje.

Prihvaćena je i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač grad Vranje za periode od 1. januara do 30. septembra i od 1. januar do 31. decembra 2022. godine.

Većnici su u sredu prihvatili Lokalni operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda u 2023. godini i Plan zaštite i spasavanja Grada Vranja.

Dato je zeleno svetlo i na Plan programa korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2023. godinu, kao i na Rešenje o obrazovanju Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Na sednici je razmatrana i usvojena Odluka o odobravanju grantova u vidu opreme/sredstava za rad.

"Grantovi u vidu opreme-sredstava za rad odobreni su u cilju započinjanja poslovne delatnosti nezaposlenih lica koji su uspešno završili obuku na temu preduzetništva i karijernog vođenja, a koje je sprovela Regionalna razvojna agencija Pčinjskog okruga.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za ove namene obezbedilo je sredstva u iznosu od 3 miliona dinara, odnosno maksimalno 300.000 dinara po korisniku", rekla je gradska većnica Danijela Milosavljević.

Najnovije vesti