Gradsko veće u ponedeljak o visini štete za ujede napuštenih pasa

Na sednici Gradskog veća Vranja ponedeljak 17. septembra na dnevnom redu naći će se predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih pasa na području Vranja.

Rasprava će se voditi i o nacrtu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Vranja za 2018. godinu.

Na 138. sednici, koja će početi u 9 časova, između ostalog razmatraće se nacrt Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije u naselju Donji Asambair.

U dnevni red uvršten je i nacrt Rešenja o otuđenju u novcu, javnog građevinskog zemljišta u svojini Grada Vranja, radi ispravke granica susedne katastarske parcele.

Većnici će se takođe izjasniti i o nacrtu Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Vranja neposrednom pogodbom i nacrtu Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu iz javne svojine grada Vranja bez naknade, neposrednom pogodbom.

Najnovije vesti