Gradsko veće u petak o angažovanju revizora za završni račun

Članovi Gradskog veća u petak će razmatrati nacrte odluka o izradi izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP)Vranja i Plana detaljne regulacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Meteris Vranje".

Takođe i Nacrt Odluke o predlogu Vlade Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine na nepokretnostima iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Vranja bez naknade neposrednom pogodbom, te Nacrt Odluke o angažovanju revizora za završni račun budžeta grada Vranja za 2019. godinu.

Većnici će, takođe, razmatrati Tekst javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine za 2020. godinu, Izveštaj Komisije za pregled podnetih izveštaja o realizaciji projekata u oblasti kulture za 2019. godinu, kao i Predlog Rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora manifestacije "Sajam lekovitog, začinskog, ukrasnog bilja i pčelinjih proizvoda".

Dvesta treća sednica ovog tela počeće u petak u 8 časova.

Najnovije vesti