Gradsko veće raspravlja o medijskim konkursima

U ponedeljak u 8 časova počela je sednica Gradskog veća na kojoj većnici razmatraju tekstove dva medijska konkursa, prvog za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenih televiziji i drugog za sufinansiranje medijskih sadržaja za radio, internet, štampane medije i novinske agencije u 2019. godini.

Na dnevnom redu je i Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za dodelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti kulture na teritoriji grada Vranja za 2019. godinu.

Takođe, tema sednice je i Nacrt Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. godinu sa finansijskim planom.

Biće,takođe, razmatrani Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza i limo servisa, Predlog Pravilnika o načinu i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede u cilju zaštite poljoprivrednih resursa od elementarnih nepogoda na teritoriji grada Vranja.

Takođe i Tekst javnog poziva za dodelu budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja u oblasti poljoprivredi radi zaštite poljoprivrednih resursa od elementarnih nepogoda iz budžeta grada Vranja za 2019. godinu, kao i Predlog Odluke za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa udruženjima iz oblasti društvenog i humanitarnog rada u 2019. godini.

Pred većnicima su i Nacrt Odluke o izradi Plana detaljne regulacije privredno radne zone Bunuševac, Pravilnik o organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mesta u JP Urbanizam i izgradnja grada Vranja, Nacrt Odluke o lokalnom ombudsmanu Grada Vranja, Nacrt Odluke o javnim raspravama, Nacrt Odluke o izmenama Odluke o javnim priznanjima Grada Vranja, Predlog Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju u 2019. godini, Predlog Odluke o utvrđivanju vrste materijalne podrške porodici za novoređenu decu u 2019. godini, kao i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o formiranju Komisije za dodelu novčane pomoći deci i omladini sa teritorije grada Vranja oboleloj od maligniteta i drugih teških bolesti.

Najnovije vesti