Gradsko veće: Nove mere za poboljšanje položaja Roma

Na šestoj sednici Gradskog veća razmatran je Nacrt odluke o izmeni i dopuni odluke o organizaciji Gradske uprave grada Vranja

Izmene su tehničke prirode i odnose se na preraspodelu poslova u okviru pojedinih službi u cilju unapređenja rada.

Većnici su potom usvojili i Odluku o obrazovanju mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

Zadatak ovog tima je da sprovodi zajedničke i koordinirane aktivnosti usmerene na poboljšanje položaja Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici.

Na sednici je usvojen Zahtev Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine za obezbeđenje poslovnog prostora za rad budućeg Romskog kulturnog centra.

Najnovije vesti