Gradske službe ODGOVORNE za sneg, stanari ZA LEDENICE


Načelnik odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave Vranja Boban Antanasijević izjavio je da nadležne službe redovno čiste sneg i ledene naslage sa javnih površina, kolovoza i trotoara.

To se, pojasnio je za zvaničan gradski sajt, čini s ciljem obezbeđivanja uslova za bezbedno odvijanje saobraćaja i nesmetano kretanje pešaka.

- U skladu sa važećim propisima, čišćenje snega i leda sa trotoara, ispred porodičnih stambenih zgrada i poslovnih prostorija, obavljaju vlasnici, odnosno korisnici stambenih zgrada.

Za uklanjanje ledenica sa krovova objekata kolektivnog stanovanja, odgovorni su svi stanari zgrade - ukazuje Antanasijević.

Prema njegovim rečima, vlasnici su dužni da, po nalogu Komunalne ispekcije, odmah uklone ledenice sa krovova i drugih delova zgrade.

- U slučaju da to nije moguće, nadležne službe moraju da postave znakove upozorenja na opasnost od obrušavanje ledenica - zaključuje Antanasijević.

Najnovije vesti