Grad prodao stan BEZ KONSULTOVANJA pravobranioca

Lokalna samouprava prodala je stan u vlaništvu Grada Vranja, a da nije dostavila Gradskom pravobranilaštvu ugovor o otuđenju nepokretnosti stana i nije pribavila prethodno mišljenje pravobranioca, što je suprotno članu 37. i članu 39. Zakona o javnoj svojini, konstatovao je državni revizor u postupku kontrole poslovanja za 2016. godinu.

- Ukoliko se zaključuju ugovori o otuđenju nepokretnosti bez prethodno pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva, postoji rizik od otuđenja nepokretnosti suprotno zakonskim propisima i po nepovoljnim uslovima – konstatuju iz DRI i preporučuju Gradu da ubuduće obavezno pribavi mišljenje pravobranioca, čiji je zadatak da štiti imovinu grada.

Prema rezultatima kontrole, koju je državna revizorska institucija (DRI) objavila poslednjih dana 2017, stan od 30 kvadrata prodat je po ceni od 1.838.000 dinara ili oko 16.500 evra (u to vreme 553 evra po kvadratu), po osnovu ugovora o kupoprodaji stana od 28. januara 2016. godine, zaključenog između Grada Vranja i fizičkog lica.

- Taj ugovor nije zaveden u Gradskoj upravi – konstatuju iz DRI.

Skupština grada Vranja prethodno je donela Odluku o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Vranja (broj 463-10/2015-13) i to 23. aprila 2015. godine. Na osnovu pomenute odluke raspisan je oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti – stanova iz javne svojine grada Vranja, koji je objavljen u dnevnom listu „Politika“.

Skupština grada Vranja donela je Rešenje broj 28. decembra 2015. godine o otuđenju stana na ime fizičkog lica, jedinog u postupku javnog nadmetanja.

Gradonačelnik grada Vranja je 28. januara 2016. godine zaključio ugovor o kupoprodaji stana sa fizičkim licem. Kupac je uplatio ukupan iznos vrednosti ugovora na uplatni račun grada Vranja.

Stan je prodat u vreme kada je na vlasti u Vranju bila koalicija okupljena oko SPS.

Najnovije vesti