Finansije grada: Zaduživanje iz predostrožnosti

Kao što je već obelodanjeno, Grad Vranje zadužiće se u 2019. godini 140 miliona dinara kako bi uspešno realizovao planirane kapitalne investicije, potvrđuje gradski većnik za budžet i finansije Bojan Kostić.

Kreditna sredstva, kako objašnjava Kostić, predviđena su za infrastrukturno opremanje Industrijske zone Bunuševac, za asfaltiranje putne infrastrukture u seoskim mesnim zajednicama, komunalno uređenje u Vranjskoj Banji, Ulicu Bore Stankovića u Vranju, te za investicione projekte koji će se pojaviti u toku godine, a koji će se finansirati u saradnji sa nadležnim republičkim ministarstvima i donatorima.

Članom 2 gradske odluke o zaduživanje, koju je usvojila Skupština grada na poslednjoj sednici 25. januara, odobreno je i eventualno zaduživanje za finansiranje deficita tekuće likvidnosti do visine od 5 odsto tekućih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

- Ovo zaduživanje se vraća u istoj godini kad se uzima kredit, tako da je ono neutralno u odnosu na opšti nivo kreditnog zaduženja.

Stanje duga na dan 31. decembar 2018. godine iznosilo je 681 milion dinara, što je 63,4 odsto mogućeg zaduženja u 2019. godini.

Sada Vranje ima optimalnu mogućnost da se zaduži 393 miliona dinara.

Mi imamo ukupno zaduženje od 190 miliona, 140 je novo, a 50 miliona kreditna sredstva koja nismo povukli u prethodnoj godini i realizovaćemo ih u skladu sa dinamikom investicija u ovoj godini - kaže Kostić.

ANDONOV: Zaduženje veće nego početkom mandata ove vlasti

Šef opozicionog SDS-a i odbornik u gradskom parlamentu Igor Andonov kaže da je ukupno zaduženje grada u ovom momentu prema komercijalnim bankama od 681 milion dinara veće nego na početku mandata aktuelne vlasti 2016. godine.

- Tada je bilo 600 miliona, a sada sa ovih 190 miliona koji se planiraju idemo ka milijardi dinara zaduženosti prema komercijalnim bankama, što dovoljno govori o radu aktuelne vlasti - navodi Andonov.

Kostić naglašava da je kredit od 140 miliona uzet iz predostrožnosti zbog toga što je aktiviran Centralni registar faktura (CRF) zbog koga se sve fakture moraju izmiriti u roku od 45 do 60 dana, zavisno od tipa fakture i dobavljača.

- Prošle godine smo imali ugovoren kredit od 150 miliona, povukli smo 100, a 50 čuvamo za ovu godinu.

I sa novim kreditom od 140 miliona raspolagaćemo racionalno i biće iskorišćen samo ako tekuće aktivnosti u vezi sa kapitalnim investicijama ne budemo mogli da finansiramo iz tekućih prihoda - navodi Kostić.

MILENKOVIĆ: Smanjujemo ukupan dug

Gradonačelnik Slobodan Milenković kazao je na poslednjoj sednici gradskog parlmenta da je ukupna zaduženost grada Vranja na dan 31. decembar 2016. godine iznosila 1,7 milijardu dinara.

- Milijardu i 300 miliona je bila na isti dan 2017, a 31. decembra 2018. godine 1,1 milijardu. U strukturi dugovanja najviše je bilo dospelih dugova, pre svih dugovanje prema "Trejsu", dugovi Apoteke, obaveze prema Vojsci, robnim rezervama... Ova sada zaduženost, kreditna, je pre svega iz predostrožnosti, ali je i strogo namenska, pre svega za kapitalne investicije - rekao je Milenković.

Najnovije vesti