Filipović iz SNS v.d. direktor Turističke organizacije Vranja

Stefan Filipović, dosadašnji koordinator gradske Kancelarije za mlade i član Srpske napredne stranke (SNS), imenovan je u petak za v.d. direktora Turističke organizacije grada Vranja (TOV).

Prethodno je na sednici Skupštine grada Vranja doneto rešenje o razrešenju direktora Javne ustanove TOV Vesne Petrović, koja je tu funkciju obavljala kao član Jedinstvene Srbije.

Filipović je po zanimanju diplomirani menadžer.

Odbornici lokalnog parlamenta nisu usvojili Izveštaj o radu sa Finansijskim izveštajem Javne ustanove Turistička organizacija grada Vranja za 2019. godinu, ali je usvojen Program rada TOV-a za 2021. godinu sa finansijskim planom.

Usvojen je i Posebni program o korišćenju sredstava iz budžeta grada Vranja za 2021. godinu JP Urbanizam i izgradnja grada Vranja.

Razmatran je i usvojen Predlog Programa o dopuni Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada za 2021. godinu, kao i Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja migranata za period od 2021-2025. godine.

Obrazlažući Lokalni akcioni plan gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković istakao je da on predstavlja "plan akcije za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa".

- Lokalni akcioni plan se donosi na period od 5 godina, a njegov opšti cilj je da se poboljša socijalni položaj ovih lica na teritoriji grada, kao i da se reše njihove stambene potrebe uz ekonomsko osnaživanje - rekao je on.

Odbornici su dali saglasnost i na Posebne programe namirenja poverilaca u likvidacionom postupku Javnih preduzeća u likvidaciji Direkcija za razvoj i izgradnju grada Vranja i Skijalište Besna Kobila.

REVIZOR

Na osmoj sednici Skupštine grada Vranja, kojom je predsedavao Dejan Tričković, odbornici su, između ostalog, usvojili Odluku o angažovanju revizora za završni račun budžeta grada Vranja za 2020. godinu, Odluku o usvajanju Plana detaljne regulacije za naselje Raška u Vranju, zatim Odluku o osnivanju Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave u Gradu Vranju i Odluku o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima funkcionera organa Grada u postupku donošenja akata, kao i Odluku o kontroli prijema i realizacije donacija grada Vranja.

Najnovije vesti