Evo šta predviđa sporazum o registarskim tablicama sa Kosovom

Vranje - Sporazum o reciprocitetu za registarske tablice između Srbije i Kosova u Briselu je pre pet godina u ime srpske strane potpisao tadašnji direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a sadašnji ambasador Srbije u SAD Marko Đurić.

Tog 14. septembra 2016. tadašnja ministarka Edita Tahiri, glavni pregovarač u Briselskom dijalogu sa kosovske strane, izjavila da je ovaj sporazum "uspostavio princip reciprociteta u vezi sa automobilskim tabelicama između dve zemlje".

To je značilo da će se ono što važi za automobilske tablice jedne države primenjivati i na tablicama druge države, a i ovaj sporazum "privodi kraju upotrebu tablica 'proba' koje su jednostrano postavljene od strane Srbije za vozila sa kosovskom registracijom".

Ministarka Tahiri ocenila je tada da je uklanjanje ilegalnih tablica iz opticaja "u funkciji vladavine zakona u ovoj oblasti, a i doprinosi potpunoj integraciji građana srpske zajednice u državni sistem Kosova".

"Ovaj sporazum finalizuje sporazum o slobodnom kretanju koji je postignut 2011. godine u Briselu.

Sporazum potvrđuje početak rada kancelarija o civilnom stanju i Agencije za civilnu registraciju u četiri severne opštine koji će biti realizovan u novembru 2016 godine.

Ove kancelarije će obezbediti građanima tog dela, državna dokumenata i dokumenta matične službe Republike Kosova, omogućavajući da se konsoliduje ovaj aspekat suvereniteta i državnosti Kosova na severu zemlje, koji je nedostajao od kraja rata", kazala je ona.

Ministarka Tahiri je istakla da su postizanje ovog sporazuma i njegovo sprovođenje "u korist normalizacije odnosa između dve države".

Na sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije nalazi se tekst Sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine čije odredbe možete pogledati u nastavku, ali pre toga tekst "Aranžmana" u vezi sa finalizacijom implementacije tog sporazuma o slobodnom kretanju iz 2016.

Aranžmani u vezi sa finalizacijom implementacije Sporazuma o slobodnom kretanju iz 2011godine (Brisel, 14. septembar 2016)

1. Ugovorne strane su saglasne da se relevantni delovi automobilskih tablica pokriju sa dva bela samolepljiva papira.

2. Ovaj sistem sa lepljivim papirom će stupiti na snagu 15. novembra 2016. godine.

3. Administrativna infrastruktura za izdavanje svih potrebnih dokumenata za registraciju vozila sa tablicama izdatim od strane kosovskih vlasti će stupiti na snagu u novembru 2016godine.

4. Registracija svih vozila sa tablicama izdatim od strane nadležnih organa Kosova (KS / RKS) će početi 15. januara 2017. i trajaće 12 meseci, nakon kojeg perioda će se izvršiti procena od obe strane uz posredovanje EU.

5. Kosovo će produžiti važenje KS tablica za pet godina, na kraju će predmet biti preispitan od strane obe strane (uz pomoć EU ako je potrebno).

6. Izuzimanja od poreza i obaveza za registraciju vozila će biti garantovana od strane Kosova na isti način kao u prethodnom slučaju. Bliska i brza saradnja će biti uspostavljena između obe strane da bi se proverilo vlasništvo vozila.

7. Kampanja za informisanje javnosti da bi se objasnilo stanovnicima kojima su potrebni modalitetima za pre-registraciju vozila će biti preduzeta od obe strane i EU. Dalje rasprave o delokrugu i modalitetima gore pomenute kampanje će se razmatrati u grupi za implementaciju.

8. Tabelice vozila koja se podvrgavaju procesu registracije neće primenjivati sistem lepljivog papira.

9. Zbog osetljivosti u vezi sa prethodnim tačkama, strane su se složile da razmotre implementaciju ovih zaključaka u vremenskom periodu od tri meseca.

Sporazum 2011 - sloboda kretanja

1. Stanovnici svake strane treba da budu u mogućnosti da slobodno putuju unutar ili preko teritorije druge strane.

2. Svaka strana će primeniti sistem ličnih karata za putovanja stanovnika druge strane preko granice/administrativne linije, čim to bude bilo operativno izvodljivo.

3. Svaka strana može primeniti sistem kojim će lične karte biti praćene pisanim „ulaznim-izlaznim“ dokumentima1 za stanovnike druge strane koji žele da tranzitno putuju u treću zemlju.

4. Kao prelazno rešenje, svaka strana će omogućiti stanovnicima druge strane kupovinu graničnog/administrativnog osiguranja. Pod pokroviteljstvom Evropske unije, strane će nastaviti da rade na postizanju komercijalnog aranžmana o uzajamnom pokriću osiguranja vozila, tako da sva vozila sa obe strane granice/administrativne linije budu pokrivena što je pre moguće.

5. Svaka strana će preduzeti sve neophodne mere da omogući stanovnicima druge strane da slobodno putuju unutar ili preko teritorije druge koristeći vozačke dozvole koje su izdali njihovi organi vlasti.

6. Kao privremena mera, vlasti na Kosovu će produžiti važenje KS registarskih tablica za početni period od pet godina, nakon čega će dve strane ponovo razmotriti ovo pitanje (uz posredovanje EU ukoliko bude potrebno).

7. Svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu će koristiti RKS ili KS registarske tablice za vozila (u skladu sa tačkom 6 gore). Izdavaće ih nadležni organi na Kosovu, a biće distribuirane uz posredovanje EULEKS-a ukoliko bude potrebno. Svaka strana će uložiti maksimalne napore da obezbedi sprovođenje gore navedenog.

8. Kao privremena mera, vlasti u Beogradu će omogućiti vozilima sa Kosova koja imaju KS registarske tablice da slobodno putuju na ili preko njihove teritorije.

9. Kao privremena mera, za svako vozilo čiji vlasnik to bude želeo, biće dostupne privremene registarske tablice na relevantnim graničnim/administrativnim prelazima.

10. Što se tiče readmisije, a uzimajući u obzir obaveze Prištine u ovoj oblasti, gorepomenuti aranžmani neće stvoriti nove obaveze za Beograd u pogledu prihvatanja zahteva za readmisiju lica sa kosovskim dokumentima u kontekstu postojećih sporazuma o readmisiji između Beograda i EU.

11. Grupa za implementaciju, kojoj će predsedavati EU, će biti uspostavljena do sredine jula i započeće pripremu implementacije, kako bi se svi gore navedeni aranžmani kao i neophodne naknadne radnje primenili čim to bude operativno.

Najnovije vesti