Edukacija za pružanje adekvatne medicinske pomoći migrantima

U Zdravstvenom centru u Vranju, u četvrtak 31. januara održano je predavanje o "Pružanju kulturno osetljivih usluga i prevencija stresa, sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca usluga" u okviru aktivnosti programa podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji.

Upravnica Doma zdravlja Vranje, dr Jadranka Ajanović naglasila je značaj edukacije i podrške koju Zdravstveni centar Vranje ima kako od Ministarstva zdravlja Republike Srbije, tako i od Svetske zdravstvene organizacije od početka izbegličke krize i boravka migranata-tražilaca azila na našim prostorima do danas.

Ciljevi predavanja su obezbeđivanje znanja i veština potrebnih za pružanje adekvatnih, pravovremenih i kulturološki prilagođenih usluga izbeglicama, tražiocima azila i migrantima, kao i znanja i veština potrebnih za zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja pružalaca usluga ono je što je neophodno zdravstvenim radnicima - rekao je dr Predrag Životić, koordinator Svetske zdravstvene organizacije na edukaciji koju Svetska zdravstvena organizacija sprovodi u saradnji sa Mrežom psihosocijalnih inovacija.

- Edukacija za pružanje kulturno osetljivih usluga i prevenciju stresa, sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca usluga posebno je važna danas kada migranti postaju integralni deo našeg sistema, čak i kada govorimo o jednoj ili dve osobe koje su dva ili više meseca hospitalizovane ili im se pružaju usluge rehabilitacije u bolnicama u Srbiji - istakla je doktorka psihologije dr Maša Vukčević Marković.

Doktorka psihologije Jovana Bjekić rekla je da mehanizmi prevladavanja i značaj prevencije jesu važni kao i zaštitni faktori i faktori rizika za sagorevanje i sekundarnu traumatizaciju imaju posebnu ulogu za zdravstvene radnike kako bi im omogućili da adekvatno odgovore na potrebe i izazove koje sa sobom nosi aktuelna situacija u vezi sa izbegličkom krizom.

Najnovije vesti