Dveri: Prodaja Specijalne bolnice u Banji oglašena bez pravnog osnova

Srpski pokret Gradskog odbora Dveri u Vranju oglasio se u sredu saopštenjem za medije u kome se kaže da su iz ovog pokreta "dužni da reaguju povodom svih dosadašnjih aktivnosti u tzv. postupku privatizacije Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Vranjskoj Banji", te "donošenja tzv. novog Zakona o privatizaciji Specijalnih bolnica i banja koji je najavio državni sekretar Dragan Stevanović".

- S tim u vezi podsećamo javnost da Specijalna bolnica za rehabilitaciju jeste zdravstvena ustanova koja je osnovana prema Uredbi o planu mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji i da prava osnivača u ime Republike Srbije ostvaruje Ministarstvo zdravlja.

Njena pretežna delatnost je zdravstvena, a turizam uzgredna, pa je potpuno nejasno i neodgovorno da se u sistem organizacije zdravstvene službe umešaju neuki i nekompetentni likovi iz ministarstva privrede ili trgovine.

Ostaje nejasno kako je bilo moguće da se bez ikakvog zakonskog osnova pristupi oglašavanju prodaje putem medija ove zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, a da se zatim pristupi i prodaji dela imovine u javnoj svojini kojom raspolaže Specijalna bolnica u Vranjskoj Banji (nezavršeni objekat) koji je potom i srušen! - sa čuđenjem konstatuju Dverjani.

U saopštenju se dodaje da javnost "ostaje uskraćena za odgovor - ko je doneo odluku za prodaju i rušenje ovog objekta ako nije postojao zakonski osnov za takav postupak"?

- Koji organi u Specijalnoj bolnici u Vranjskoj Banji su, kao jedini nadležni, o tome odlučivali, a da prethodno nisu konsultovali nadležno Ministarstvo zdravlja, koje se kasnije ovim povodom oglasilo?

Hoće li nadležno javno tužilaštvo sve ovo da ispita i da se o rezultatima oglasi u javnosti o očiglednom kršenju zakona od strane neodgovornih pojedinaca?

Ozbiljno zabrinjava odsustvo bilo kakve reakcije organa lokalne samouprave, odnosno Grada Vranja, iako oni treba da budu i te kako zabrinuti rasprodajom jedne zdravstvene ustanove sa dugogodišnjom tradicijom u lečenju i zbrinjavanju stanovništva Vranja i okoline.

Pozivamo ih da se ovim povodom oglase i na taj način pokažu da rade u interesu i u službi građana, a ne jedne, pa makar i vladajuće stranke.

Pozivamo i zdravstvenu struku iz lokala da se oslobodi straha i političkog tutorstva SNS-a i kaže građanima kakve bi posledice imala privatizacija Specijalne bolnice po ostvarivanje njene funkcije preventive, lečenja i rehabilitacije pacijenata i kako bi se te funkcije podvele pod tržišne zakone u našim uslovima.

Kako će da se leče stari i siromašni i ko će za njih da snosi troškove u jednoj privatnoj banji?

Da li je ova SNS vlast potpuno napustila ono što se zove socijalna država, socijalna solidarnost, pravda i jednakost - navodi se u saopštenju.

Iz Srpskog pokreta Dveri u Vranju ističu na kraju saopštenja "da za zdravlje naroda i primerenu zdravstvenu zaštitu stanovništva Vranja i okoline rešenje nije privatizacija i javno-privatna partnerstva, kojima se iskorišćavaju javni resursi zarad bogaćenja pojedinaca, uz pretvaranje Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Vranjskoj Banji u elitni spa centar".

- Moguće i pravo rešenje treba da bude prioritetno javno ulaganje u unapređenje infrastrukture u Vranjskoj Banji, čime bi se obezbedio vetar u leđa i Specijalnoj bolnici da posluje još bolje i povećalo se zadovoljstvo pacijenata i turista, uz generisanje nove vrednosti koja bi ostala u javnom vlasništvu.

Ne sporimo da zainteresovani investitori mogu da ulažu u visoki turizam i izgradnju elitnih spa centara, ali bez otimanja javne imovine i zdravstvenih ustanova sa tradicijom u lečenju i rehabilitaciji najširih slojeva stanovništva.

O verovanju državnog sekretara Stevanovića da će se kvalitet usluga podići, da će investitor biti u obavezi da nastavi delatnost, da ulaže, da sačuva radnike, ne treba trošiti reči.

Dovoljno je otići na Vlasinsko jezero i uveriti se u realnost ovih reči kod privatizacije ugostiteljskih objekata u kojoj je aktivno učestvovao sa tzv. "arapskim investitorom" - kaže se na kraju saopštenja GrO Dveri u Vranju.

Najnovije vesti