Dušan Boroja v.f. glavnog tužioca u OJT do okončanja konkursa

Dušan Boroja, dosadašnji javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu (OJT) u Vranju, imenovan je za v.f. glavnog tužioca u OJT, zbog penzionisanja glavne tužiteljke Milice Petković, odnosno do okončanja konkursa za izbor novog tužioca koji je u toku.

Boroja, inače, nije konkurisao za glavnog tužioca u OJT Vranje na tom konkursu, saznaje Vranje News.

On je, inače, poznat kao tužilac sa jakim ličnim integritetom i po privrženosti poštovanju zakona.

Koliko je poznato, kandidovali su se su Đurđica Đorđević, raniji gradski javni pravobranilac, te Ivana Jovčić (obe sada javni tužioci u OJT), ali i Tatjana Stevanović, kandidatkinja iz niškog javnog tužilaštva.

Milica Petković je za glavnog tužioca u OJT izabrana početkom početkom 2023. godine, čime je u tom momentu prekinuto dvanaestogodišnje v.d. stanje u tom tužilaštvu.

Već krajem septembra 2023. rapisan je novi konkurs, kada se uvidelo da će Petkovićeva početkom aprila 2024. godine otići u penziju.

Imajući u vidu veliki broj propalih konkursa za popunu ovog radnog mesta proteklih godina, nameće se pitanje hoće li u dogledno vreme neko biti izabran na tu bitnu funkciju.

OJT je, faktički, opet u v.d. stanju.

Izbor novog glavnog tužioca bi potencijalno mogla otežati spora administracija, jer je prethodna glavna tužiteljka Petković, recimo, sa još nekim kandidatima konkurisala za glavnog tužioca u OJT Vranje na više konkursa tokom prethodnih desetak godina, ali izbora tužioca nije bilo sve do početka 2023.

Poznato je da svaka institucija u v.d. stanju nikada ne može funkcionisati na način na koji bi funkcionisala kada ima osobu sa punim mandatom na svom čelu.

Konkurs

Aktuelni konkurs za izbor glavnog tužioca u OJT Vranje raspisan je u Službenom glasniku RS još 29. septembra 2023. godine.

"Kandidat uz prijavu na javni konkurs dostavlja i sledeću konkursnu dokumentaciju: overenu kopiju diplome o završenom akreditovanom Pravnom fakultetu sa nazivom diplomirani pravnik, overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izveštaj iz kaznene evidencije, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, izjavu podnosioca o tome da li mu je prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa u državnom organu, potvrdu o radnom iskustvu u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita, ličnu i radnu biografiju sa navođenjem podataka o završenim specijalističkim akademskim, master akademskim,
magistarskim ili doktorskim studijama; podatke o objavljenim stručnim i naučnim radovima iz oblasti pravne struke i nauke; podatke o poznavanju jezika nacionalnih manjina. Kandidat uz prijavu na javni konkurs dostavlja i program unapređenja rada javnog tužilaštva za koje se kandiduje. Kandidat koji je nosilac javnotužilačke funkcije ne podnosi dokaze o ispunjenosti uslova za izbor. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije. Neblagovremene, nedozvoljene i nepotpune prijave komisija odbacuje zaključkom", pisalo je u tekstu javnog konkursa.

Najnovije vesti