Doneta prva presuda da PIO penzioneru vrati uzeti deo penzije

U Srbiji je doneta prva presuda kojom sud nalaže Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da jednom penzioneru nadoknadi iznos koji mu je sa penzije skinut primenom Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

Tu, za sada prvostepenu presudu, kako javlja N1, doneo je Osnovni sud u Bačkoj Palanci.

Presuda koju su doneli prva je takva u Srbiji. Međutim, o njoj ne mogu da govore, jer nije pravnosnažna.

Televiziji N1 u sudu u tom gradu samo je rečeno da je doneta prvostepena presuda po tužbi J.M. protiv Republičkog Fonda PIO, Filijala u Bačkoj Palanci, koji je obavezan da tužiocu isplati razliku između pripadajuće i isplaćene mesečne penzije za period od 9. decembra 2015. do 31. decembra 2017. sa pripadajućom kamatom.

Dodaju da po zakonu ne mogu da komentarišu činjenične navode iz presude.

A presuda, za sada jedinstvena pred domaćim sudovima, iznosi činjenice u korist penzionera.

- Po stanovištu suda tuženi je bio dužan da svim korisnicima pa i tužitelju kojima je umanjio penziju, prethodno po službenoj dužnosti donese rešenje o umanjenju penzije sa poukom o pravnom leku - navodi se.

U presudi se dodaje da je ovakvo umanjenje penzije u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakonom o opštem upravnom postupku.

Iz Sindikata penzionera "Nezavisnost" kažu da su podneli predstavku u Strazburu za obeštećenje svih penzionera, jer to je principijelno pitanje, to je sistemsko pitanje jer je drugim zakonom koji nije za tu svrhu narušen sistemski Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.

- To je imovina. Niko nema pravo da uzima imovinu od penzionera, niti od bilo kojih građana", naglasio je u izjavi za N1 Miloš Grabundžija iz sindikata penzionera "Nezavisnost".

U Srbiji su rešenje tražili tri i po godine.

Ustavni sud odbacio je njihovu tužbu u dva navrata, pa su se okrenuli Strazburu.

- Svi koji žele da se priključe, mogu da se priključe.

Zašto? Zato što se radi o preko 700.000 penzionera. Tu se radi o 900 miliona evra - objasnio je Grabundžija.

Prvostepenu presudu iz Bačke Palanke vidi kao korak koji penzionerima uliva nadu, ali ne očekuje previše od Apelacionog suda.

Republički PIO fond već je uložio žalbu i sada se čeka pravnosnažna presuda.

Najnovije vesti