Centar za bezbednost, istrage i odbranu sprema tribine o prevenciji nasilja

Predsednik Koordinacionog centra DBA u Vranju Nenad Zlatanović u izjavi za Vranje News ističe da će taj centar početi sa organizovanjem tribina o vršnjačkom nasilju, nasilju u porodici i maloletničkoj delinkvenciji.

- Poslednjih godina u našem gradu beleži se povećan broj slučajeva vršanjačkog nasilja, ali i nasilja u porodici.

Nažalost, zbog neadekvatnog reagovanja i izostanka prevencije u potrebnoj meri, kroz razne tribine i savetovanja ovakvi slučajevi često završavaju smrtnim ishodom.

Često se susrećemo i sa maloletničkom delinkvencijom koja beleži trend rasta – navodi Zlatanović.

Zlatanović, koji u Vranju zastupa Centar za bezbednost, istrage i odbranu, dodaje da su uzroci ovih socijalnih devijacija mnogobrojni.

- Svakako da je tehnološki razvoj, internet koji omogućava slobodan pristup raznim sadržajima i slično mogu podstaći devijantno ponašanje, jedan od uzroka rizičnog ponašanja omladine - ističe Zlatanović

Iz Centra za bezbedost , istrage i odbranu u Vranju najavljuju saradnju sa ostalim organizacijama na teritoriji grada Vranja, koje kao svoje ciljeve imaju očuvanje bezbednosti, ali i brigu o našim najmlađim stanovnicima.

Članstvo u Centru je dobrovoljno. Svako ko prihvati ciljeve i zadatke DBA može dobiti člansku kartu.

Predsednik koordiancionog centra u Vranju najavljuje brojne pogodnosti za vlasnike članskih karti.

Centar DBA je organizacija koja se bavi razvojem i unapređenjem oblasti bezbednosti, istraga i odbrane.

Centar je orijentisan na edukaciju i obuku iz oblasti bezbednosti, istraga i odbrane kroz javne tribine, savetovanja, seminare, organizaciju edukativnih igara i radionica.

Centar DBA je organizacija koja se bavi razvojem i unapređenjem oblasti bezbednosti, istraga i odbrane.

Prvenstveno u privatnom sektoru u koji spadaju firme za obezbeđenje, detektivske agencije, telohranitelji, tehnička bezbednost, ali i sve ono što je pod okriljem države.

Orijentisani su na edukaciju i obuku iz oblasti bezbednosti, istraga i odbrane kroz javne tribine, savetovanja, seminare, organizaciju edukativnih igara i radionica.

Takođe, kroz saradnju sa državnim institucijama, pojedincima i firmama, rade na unapređenju i razumevanju sistema bezbednosti, istraga i odbrane.

Najnovije vesti