Biblioteka oživljava ogranak u selu Rataje

Javna biblioteka Bora Stanković u Vranju u četvrtak je najavila početak realizacije projekta "I seoske biblioteke žive", za koji je deo sredstava odobren na konkursu Ministarstva kulture u oblasti bibliotečko informacione delatnosti.

- Našoj biblioteci je na osnovu konkursne dokumentacije i predloženog projekta za ovu namenu odobreno 500.000 dinara iz budžeta Republike Srbije.

Novac će najvećim delom biti uložen u nabavku tehničke opreme nephodne za realizaciju projekta, s ciljem osavremenjivanja ogranka u selu Rataje i stvaranja savremenijih uslova za naše korisnike u ovoj seoskoj sredini - navodi direktor Zoran Najdić.

Biblioteka ovim projektom, kako je najavio Najdić, želi da, sa jedne strane, proširi spektar svojih bibliotečkih usluga, ali i da se odupre opštem trendu marginalizacije seoskih sredina.

Najnovije vesti