Besplatni udžbenici za najugroženiju romsku decu

Beogradsko udruženje "Pomoć deci", koje ima dugogodišnju saradnju sa pojedinim osnovnim školama u Vranju, obezbedilo je besplatne komplete udžbenika za školarce koji dolaze iz socijalno najugroženijih romskih porodica.

Razlog više za pomoć je aktuelna situacija nastala u vezi sa epidemijom virusa COVID-19, pa je odlučeno da se obezbede udžbenici za treći i sedmi razred, koji se počev od 2020/2021 školske godine štampaju po novom programu, izjavio je za Vranje News facilitator programa ROMACTED u Vranju Dejan Bajramović, koji je koordinisao ovom akcijom.

- Nabavljeno je jedanaest kompleta za treći i isto toliko kompleta udžbenika za sedmi razred.

Biće podeljeni učenicima prema spiskovima koje su dostavile same škole.

Učenici kojima će udžbenici biti podeljeni imaju obavezu da iste čuvaju i vrate školi po završenom razredu, kako bi ih škola uručila naredne godine učenicima istog statusa.

Ovo je praksa udruženja prilikom nabavke udžbenika pošto su sredstva po pravilu ograničena, a cilj je obuhvatiti što veći broj učenika kojima je pomoć neophodna - navodi Bajramović u izjavi za Vranje News.

Sredstva za nabavku udžbenika udruženje Pomoć deci prikupilo je putem pojedinačnih donacija realizovanih preko platforme "Global giving".

Konkretno, u Vranju je saradnja ostvarena sa školama Vuk Karadžić, Jovan Jovanović Zmaj i Dositej Obradović, sa kojima udruženje ima i formalne sporazume o saradnji.

Udžbenici su školama dostavljeni prethodne sedmice preko lokalnog koordinatora Dejana Bajramovića.

POMOĆ DECI

Pomoć deci je organizacija koja radi od 2004. godine na promovisanju kvalitetne brige o deci i kvalitetnog obrazovanja za decu od 0-18 godina i njihove roditelje, kao i na pružanju podrške mladima u pronalaženju svog mesta u Srbiji. Imaju tri glavne programske linije kvalitetno obrazovanje za sve, ekologija (inkluzivno obrazovanje za svu decu, poboljšanje obrazovanja etničkih manjina od predškolskog nivoa do obrazovanja odraslih); mobilizacija mladih (aktivizam mladih, potrebe lokalne zajednice, društveno partnerstvo na lokalnom nivou, osnaživanje lokalnih nevladinih organizacija) i zaštita od preprodaje dece i mladih (registracija neregistrovane dece i mladih, kampanje). Programi u obrazovanju obuhvataju podršku što ranijem uključivanju dece, naročito iz marginalizovanih grupa, u predškolsko vaspitanje i obrazovanje, podršku deci, roditeljima, predškolskim ustanovama i školama za ostvarivanje kvalitetnog obrazovanja za svu decu, podršku mladima iz marginalizovanih grupa da nastave sa školovanjem do univerzitetskog nivoa, a mladima i roditeljima koji su prekinuli školovanje, da ga nastave i postignu što viši stepen obrazovanja.

Najnovije vesti