BAZAR PRIJATELJSTVA sa migrantima u motelu

Centar za društvene integracije organizovao je manifestaciju "Bazar prijateljstva" u Motelu Vranje, na kojoj su migranti i tražioci azila predstavili radove koje su u prethodna tri meseca izrađivali na radionicama.

Koordinatorka projekta Anita Stojanović rekla je da su izloženi predmeti prodavani po simboličnim cenama građanima koji su želeli da na ovaj dan upoznaju kulture drugih naroda.

- Predstavljeni su predmeti izrađeni od drveta, zemljane posude, ručni radovi, portreti, nakit, umetničke slike, kao i hrana iz zemalja iz kojih migranti dolaze (Avganistan, irak i Iran). Takođe, predstavljena je i muzika kroz kulturno umetnički program na kome su predstavljene tradicionalne igre i pesme migranata - kazala je Stojanovićeva.

Posetioci su imali priliku da probaju tradicionalna jela iz Avganistana, Irana i Iraka.

–Jezička barijera nije predstavljala problem u komunikaciji, jer su muzika i umetnost povezali sve prisutne koji su igrali i pevali - kaže sagovornica.

Posetioci su dobili brošuru „Bazar prijateljstva“, koju potpisuje Anita Stojanović, koordinatorka projekta.

U brošuri su opisani običaji, kultura tradicija, jela i život ljudi u „Migranskom centru“.

Program „Bazar prijateljstva“ je realizovan zahvaljujući donatorskim sredstvima koja su obezbeđena u okviru projekta „Podrška sistemu upravljanja migracijama u Republici Srbiji“, koji finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi ga Komeserijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Najnovije vesti