Bajramović: Značajan benefit za vranjske Rome od programa Romacted

U sklopu programa "Romacted Srbija", koji se realizuje i u Vranju pod okriljem Saveta Evrope, facilitator Dejan Bajramović posredovao je u kanalima komunikacije između grada Vranja i lokalne romske zajednice radi što kvalitetnije implementacije programskih aktivnosti.

S tim ciljem održano je više sastanaka i radionica usmerenih ka planiranju dugoročnih i kratkoročnih prioriteta u rešavanja niza problema koje imaju Romi u Vranju.

- Romacted program je u prethodnom periodu doneo gradu Vranju značajan novac radi rekonstrukcije platoa kod spomenika Bakiji Bakiću (oko 7.800 eura, u toku su radovi), podelio vaučere od po 5.000 dinara (ukupno 2.500 eura) tokom trajanja pandemije COVID-19 i obzbedio kanistere za vodu radi snabdevanja romskih naselja u kojima nedostaje gradska vodovodna mreža - navodi Bajramović u izjavi za Vranje News.

U sklopu kampanje Romacted-a podeljene su zaštitne maske u romskim naseljima, u saradnji sa Lokalnom akcionom grupom Roma i Romkinja, konkretnije preko volontera organizacija Romani asvi i organizacije Romi Humanitarci Vranje.

Podeljen je edukativni materijal, dodaje Bajramović, i izlepljeni su posteri u naseljima sa romskom populacijom sa informacijama o prevenitvnim merama zaštite od virusa COVID-19.

- Program je dao pozitivne rezultate kod romske zajednice, jer su iskazali povećano interesovanje za rešavanje svojih problema kroz sastanke sa institucionalnom grupom grada Vranja, koju je obrazovalo Gradsko veće.

Delegirane osobe iz lokalnih institucija, zadužene za planiranje redovnih aktivnosti u njima, učestvovali na sastancima i vodili dijaloge o potrebama i problemima Roma sa romskim predstavnicima upoznatim sa situacijom na terenu - navodi Bajramović za Vranje News.

Program Romacted Srbija, u saradnji sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja, započeo je pre dve i po godine.

Njegova osnovna karakteristika, kako objašnjava Bajramović, jeste saradnja jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju Vranja sa romskom zajednicom, tj. "povećanje participacije u odlučivanju o pitanjima romske problematike", objašnjava naš sagovornik.

Zaključno sa avgustom završiće se prvi Romacted-ov program.

Nastavak se, kako naglašava Bajramović, očekuje od januara sledeće godine, zavisno od evaluacije aktivnosti u gradovima i opštinama na teritoriji Republike Srbije.

Najnovije vesti