Akcija prolećnog uređenja i računarska oprema za CSR Bosilegrad (FOTO)

U dvorištu Centra za socijalni rad organizovana je zajednička akcija prolećnog uređenja u kojoj su učestvovali migranti i izbeglice smešteni u Prihvatnog centra Bosilegrad i članovi lokalne zajednice.

U sklopu zajedničke aktivosti, CSR Bosilegrad obezbeđena je i računarska oprema u sklopu Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji.

Na ovaj način svi zaposleni će dobiti podsticajnije okruženje za rad i prijem korisnika, kao i opremu u cilju povećanja njihove efikasnosti i unapređenja rada.

Jelena Marić Luković, ispred Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, istakla je da u svim zajednicama migranti žele da doprinesu razvoju tih zajednica, "da se osećaju kao korisni članovi društva, a na nama, kao donatorima, je da im to omogućimo".

- Svojim programom, organizacijom i odnosom prema građanima i migrantima u stanju socijalne potrebe, CSR Bosilegrad pokazuje veliku efikasnost i stručnost u obavljanju svog posla.

Takođe, Centar se u prethodnom periodu pokazao kao jedan od glavnih aktera u cilju prihvatanja migranata i izbeglica, kao i smeštaja maloletnih migranata bez pratnje - rekla je Marić Luković.

Predsednik Opštine Bosilegrad, Vladimir Zaharijev od samog početka otvaranja prihvatnog centra u Bosilegradu pruža neizmernu podršku migrantima u ovoj opštini.

- Pokazali smo se kao dobri domaćini za sve ljude, bez obzira odakle dolaze.

Nastavićemo da radimo na širenju saradnje sa svim organizacijama čija pomoć i podrška su uvek dobrodošle, ali i sa uključivanjem migranata u rad svim instuticija u našoj opštini - kazao je Zaharijev zahvaljujući se na donaciji.

Akcija prolećnog uređenja simbolizuje nastavak izgradnje zajedničkog života migranata i lokalnog stanovništva u bosilegradskoj opštini i rad na kreiranju zajednice koju karakteriše razumevanje, poštovanje, solidarnost i briga o svim članovima zajednice.

Veliku podršku uključivanju migranata u sve segmente društva pružaju Komesarijat za izbeglice i migracije, kao i Opština Bosilegrad.

Najnovije vesti